[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.llNerki - działa identycznie na wydalanie fosforanów.llWzrost wydalania jonów CallWzrost wydalania fosforanówllPrzewód pokarmowy - efekt hamujący wydzielanie niektórych hormonów.llHamuje wydzielanie gastryny, soku żołądkowego i trzustkowego (trzustkowego - zahamowanie wydzielania cholecytokininy zależne od pankreozyminy).llZahamowanie wydzielania glukagonu - znalazło praktyczne działanie w leczeniu zespołu Zollingera - Ellisona, oraz ostrego zapalenia trzustki, w którym następuje nadaktywacja wydzielania soku trzustkowego.llWpływ na OUN - najważniejszy i wykorzystywany w praktyce.llWzrost wydzielania endorfin - w efekcie kalcytonina działa ośrodkowo, przeciwbólowo.llHamowanie łaknienialZastosowanie: - znalazła szerokie zastosowanie praktyczne:lLeczenie osteoporozy - podawana jest zarówno dożylnie, domięśniowo, podskórnie, a także co może być bardzo ciekawe z punktu widzenia wazopresyny w postaci spray'u do nosa.Po podaniu do nosa z śluzówki bardzo łatwo penetruje do OUN i jej działanie po podaniu donosowym, jest przeciwbólowe, jest to działanie silniejsze niż po podaniu dożylnym, czy domięśniowym.llChoroba PagetallOstre zapalenie trzustki, po to żeby zmniejszyć wydzielaniellHiperkalcemia - hiperkalcemia nowotworowa, która może doprowadzić do zgonu pacjenta.llHipergastrynemia - zespół Zolingera - Ellisona, nowotwór wychodzący z kom.C.lPatologia:Spotykamy się nie z niedoborem, ale z nadmiarem, taka choroba nosi nazwę: rak rdzeniasty tarczycy - komórki nowotworowe wywodzące się z kom.C produkują nie tylko kalcytoninę, ale również inne peptydy min.gastrynę, VIP, prostaglandyny.Jest to choroba bardzo ciężka.Przy niedoborze, czyli przy obniżonym stężeniu wapnia w surowicy (hipokalcemia), następuje uruchomienie przytarczyc, parathormon nadgryza nam kości, wpływa na nerkę aby zmniejszyć wydalanie wapnia, przede wszystkim aktywuje w nerce syntezę 1,25 di OH D3, która pomoże odzyskać Ca z przewodu pokarmowego.W przypadku nadmiaru hormonów tarczycy, zjadają one kości.Jeśli wzrośnie stężenie jonów Ca, w wyniku działanie hormonów tarczycy, dojdzie do zahamowania wydzielania parathormonu i również hiperkalcemia zredukuje nam syntezę 1,25 di OH D3.W konsekwencji nie dość, że hormony tarczycy, zjadają nam kość to jeszcze zaburzają wchłanianie wapnia w przewodzie pokarmowym, w mechanizmie zmniejszenie syntezy aktywnej witaminy.D3.Aminy katecholowe:Naturalne:ladrenalinallnoradrenalinalldopaminalSyntetyczneljak się nazywają to się dowiecie na farmakologii.lWystępowanie: - w różnych miejscachlOUNllW zwojach autonomicznychllNa zakończeniach układu współczulnegolSynteza:lAminokwasem wyjściowym jest tyrozyna, a może być jak ktoś chce fenyloalanina, w pierwszym etapie hydroksylacja i powstaje DOPA (dihydroksyfenyloalanina), następnie dekarboksylacja, której koenzymem jest fosforan pirydoksalu, powstaje dopamina, hydroksylacja zależna od wit.C, powstała noradrenalina i wreszcie adrenalina, a przenośnikiem grupy metylowej jest N - adenozynometioninaS-adenozylometionina, ostatnia reakcja zachodzi wyłącznie w rdzeniu nadnerczy.lDziałanie biologiczne - zależy od typu receptoralJeśli ulegnie pobudzeniu receptor alfa1 adrenergiczny, który występuje w mięśniach gładkich naczyń, nastąpi skurcz naczyń.Jeśli ten sam receptor w sercu ulegnie pobudzeniu to mamy efekt inotropowo dodatni, czyli zmniejszeniezwiększenie siły skurczu mięśnia.Jeśli zadziała na mięśnie gładkie jelit mamy efekt relaksacyjny.llJeśli katecholamina pobudzi receptor alfa2 adrenergiczny to w przypadku mięśni gładkich naczyń mamy skurcz, natomiast na zakończeniach presynaptycznych, bo tam ten receptor jest także zlokalizowany, następuje zmniejszenie wydzielania noradrenaliny.W tym efekcie działania może nastąpić rozkurcz, ponieważ mniej będzie pobudzacza receptora.lWreszcie mamy trzy typy receptora beta:lBeta1 adrenergiczny - charakterystyczny dla kom.mięśnia sercowego - zwiększa się siła skurczu i częstość akcji serca, ma działanie inotropowo dodatnie i promotropowo? dromotropowododatnie.W tkance tłuszczowej pobudzenie tego receptora wywołuje lipolizę, natomiast w nerce powoduje wzrost wydzielania reniny.llBeta2 adrenergiczny - występuje min.w ścianach naczyń i w oskrzelach jego pobudzenie wywołuje efekt relaksacji [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum