[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELAAWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELAwymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowegoLP.Nabyta wiedza i umiejętnościUWAGIllWykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły, w której odbywał stażllPosiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów i wychowanków, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem.llUmiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.llZnajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staz [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum