[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.llNajważniejsza jest konsekwencja w pisaniu nazwisk w taki sam sposób w tekście naszej pracy i w spisie literatury.Dzięki temu czytelnik odnajdzie cytowaną pracę w tym miejscu spisu literatury, w którym się jej spodziewa.llJeśli na przykład w raporcie technicznym nie wymieniono nazwisk autorów, przywołajmy jako autora opracowania odpowiednią instytucję (na przykład Ministerstwo Edukacji) i dodajmy w notce bibliograficznej nazwę kraju (jeśli nie wynika ona w sposób oczywisty z miejsca, w którym raport został opublikowany).llW tekście przywołujemy taką publikację jako „opracowanie anonimowe” (podając to w formie skróconej: „Anon.”).llUpewnijmy się że wszystkie publikacje zestawione w spisie literatury zostały przywołane w tekście pracy, a także iż wszystkie publikacje przywołane w tekście pracy znalazły się w spisie literatury.Spis publikacji to rozdział, w którym zawsze pojawia się więcej błędów niż w jakichkolwiek innych rozdziałach prac naukowych.l6004.Writing the First Draft / Pisanie pierwszej wersji pracy6104.Writing the First Draft / Pisanie pierwszej wersji pracy6304.Writing the First Draft / Pisanie pierwszej wersji pracy [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum