[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Mezopotamia, miejsce początkuCywilizacje, które rozwinęły się na ziemiach nawadnianych przez Tygrys i Eufrat, są jeszcze starsze niż egipskie Stare Państwo.Chociażprzez samo pojęcie  Mezopotamia rozumiemy jedynie nizinę między dwoma rzekami, niegdyś zwaną Babilonią, a obecnie znajdującą się naterytorium Iraku, to zródła Tygrysu i Eufratu leżą daleko od tej niziny, w górzystej wschodniej Turcji.Wydaje się, że właśnie na tym obszarze,nad którym dominuje góra Ararat, znajdował się biblijny Eden.A rzeka wypływała z Edenu, aby nawadniać ogród.Potem rozdzielała się na cztery odnogi.Nazwa pierwszej: Piszon.To ta, która opływa cały kraj Chawila, gdzie jest złoto.A złoto tego kraju jest wyborne.Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy.Nazwa drugiej rzeki: Gihon.To ta, która opływa cały kraj Kusz.A nazwa trzeciej rzeki: Chiddekel.To ta, która płynie na wschód od Asyrii.Czwartą zaś rzekąjest Eufrat 4.Biblijna opowieść o czterech wielkich rzekach Edenu ma wyraznie symboliczne znaczenie, związane z ideą krzyża, którego ramionawskazują kierunki świata.W każdym razie wydaje się, że Eden miał konkretną geograficzną lokalizację, a fakt wymienienia wśród jego rzek iEufratu wskazuje, że i rzeki nie były pojęciami abstrakcyjnymi, lecz rzeczywiście istniały.Problem dla komentatorów stanowiła zawszeidentyfikacja dwóch pierwszych rzek, Piszon i Gihon.Całkowicie ignorując geografię doszukiwano się w nich Nilu, Gangesu, a nawet Jangcy.Jednak jeśli założymy, że Biblia opisuje rzeczywistość, to zródła wszystkich czterech rzek muszą znajdować się stosunkowo blisko siebie.Tak więc, podobnie jak Tygrys i Eufrat, muszą wypływać z wyżyn wschodniej Anatolii.I rzeczywiście  istnieją dwie wielkie rzeki, które mają swe zródła niedaleko zródeł Tygrysu i Eufratu.Pierwsza z nich to Araks, wypływający zokolic Erzerum; jest on prawdopodobnie biblijną rzeką Piszon i płynie na wschód, w kierunku Morza Kaspijskiego.Dzisiaj wyznacza ongranicę między Armenią, Turcją i Iranem.Nazwa Piszon oznacza  swobodnie płynący  istotnie nurt Araksu jest bystry, w zimie trudno sięprzez niego przeprawić i żeglować po nim, ale latem przeprawa jest łatwa.Kraj Chawila można identyfikować z Gruzją, leżącą na północ odAraksu  mityczną Kolchidą.To właśnie tutaj mieli przybyć Jazon i Argonauci w poszukiwaniu złotego runa.Drugą rzeka nosi nazwę Gihon,co znaczy  strumień.Prawdopodobnie chodzi o Halys (Kizil Irmak), najdłuższą rzekę Azji Mniejszej, wypływającą spod Kizil Dag, niedalekona północ od zródeł Eufratu.Halys płynie na zachód, po czym skręca na północ i wpada do Morza Czarnego.Oddziela wschodnią Anatolięod zachodniej i niegdyś opływał serce państwa Hetytów, którego stolicą było Bogazky (Hattusza).Prawdopodobnie górzyste tereny wschodniej Anatolii, skąd wypływają cztery wielkie rzeki, były mitycznym Edenem.Niedaleko na wschód odtego  Edenu znaj duje się jezioro Wan, być może właściwy  ogród , a na północy nad doliną Araksu wznosi się Ararat, gdzie miaławylądować arka Noego.Niezależnie od tego czy wie rzymy w tę opowieść, czy też nie, wszystkie ślady wskazują, że właśnie ten obszar byłmiejscem początku, z którego wielka rodzina Noego wyruszyła na podbój świata.Jednym z odgałęzień tej grupy byli Abrahamici; innym,prawdopodobnie większym, Chaldini (Chaldejczycy), którzy uważali za swojego mitycznego przodka biblijnego Nemroda, prawnuka Noego.file:///F|/ksi%B9%BFki%20posegrgowane/G/Gilbert%20Ad.20Trzej%20kr%F3lowie%20nauczycielami%20Je/456-16.htm (3 z 4) [2008-09-25 23:53:55] 456 - "Magowie.Trzej królowie nauczycielami Jezusa" - Adrian G.GilbertJeśli wezmiemy pod uwagę wszystkie te sprawy, wydaje się prawdopodobne, że plemieniem Abrahama byli Huryci, należący do innegoodgałęzienia rodziny z chaldejskiego Mitanni [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum