[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Te dwa nierozłączne kryteriawyraznie utraciły aktualność.Nowe technologie będą musiały w przyszłości sprostać o wieleostrzejszym wymaganiom ekologicznym i społecznym, a nie tylko ekonomicznym istrategicznym.Autorzy swoistego katalogu klęsk i zagrożeń technologicznych, jakie przeżyliśmy wostatnich latach, sporządzonego w formie raportu dla Krajowej Fundacji Naukowej USA,użyli dosadnego określenia "szok technologiczny i społeczny".Spojrzawszy z bliska nawszystkie - wyliczone w tym raporcie katastrofy stwierdzamy, że większość z nich powodują technologie drugiej, nie zaś trzeciej fali.Powodem jest oczywiście fakt, iż technologie trzeciejfali nie rozwinęły się jeszcze na zbyt wielką skalę.Wiele nie wyszło ze stadiumniemowlęctwa.Tym niemniej, już dziś można obawiać się "smogu elektronicznego",zanieczyszczeń informatycznych, wojen prowadzonych w kosmosie, niebezpiecznychsubstancji genetycznych, nieprzewidzianych skutków manipulowania klimatem oraz grozby"wojny ekologicznej" - a więc na przykład umyślnego wywoływania trzęsień ziemi zapomocą zdalnie sterowanych wibracji.Można zresztą wyobrazić sobie mnóstwo innychniebezpieczeństw związanych z rozwojem nowej bazy technologicznej.TOTE%7ł TRUDNO SI DZIWI, %7łE OSTATNIO WIELE LUDZI WZBRANIA SI PRZED NOWTECHNOLOGI, PRZY CZYM ZAZWYCZAJ DOTYCZY TO WSZELKICH BEZ WYJTKU NOWYCHOSIGNI TECHNIKI.U POCZTKW DRUGIEJ FALI BYAO PODOBNIE.JU%7ł W 1663 ROKUROBOTNICY LONDYCSCY ZNISZCZYLI NOWO ZAINSTALOWANE MASZYNY W TARTAKU, WOBAWIE, %7łE POZBAWI ICH ONE ZRODKW DO %7łYCIA.W 1676 ROKU ZDRUZGOTANO MASZYNPASMANTERYJN W MANUFAKTURZE TEKSTYLNEJ.W 1710 ROKU ROBOTNICY ZBUNTOWALI SIPRZECIWKO WPROWADZENIU MECHANICZNEJ PRODUKCJI POCCZOCH.NIECO PyNIEJROZWZCIECZONY TAUM OBRCIA W PERZYN DOM JOHANA KAYA, WYNALAZCY RUCHOMEGOCZAENKA, PRZYCZYNIAJC SI W KOCCU DO JEGO UCIECZKI Z ANGLII NA ZAWSZE.NAJGAOZNIEJSZE WSZELAKO BYAY WYPADKI Z NOTTINGHAM, GDZIE W ROKU 1811 NOWEMASZYNY WAKIENNICZE BYAY SYSTEMATYCZNIE NISZCZONE PRZEZ GRUPY REBELIANTW20.NAZYWAJCYCH SIEBIE "LUDYTAMI"Jednakże ta wczesna nienawiść do maszyn wybuchała sporadycznie i spontanicznie.Jakzauważył pewien historyk, wiele przypadków buntu "wynikało nie tyle z wrogości do samejmaszyny, ile z chęci dokuczenia rozpanoszonemu pracodawcy".Niepiśmienni robotnicy irobotnice, ludzie biedni, głodni i zrozpaczeni, widzieli w maszynie zagrożenie dla ich własnejegzystencji.Współczesny bunt przeciwko zagrożeniom ze strony technologii ma inny charakter.Bierzew nim udział coraz liczniejsza armia ludzi - nie są oni ani biedni, ani niewykształceni - którzywcale niekoniecznie są przeciwni postępowi technicznemu ani też nie potępiają wzrostugospodarczego; w niekontrolowanej sile pędu nowych technologii widzą oni natomiastzagrożenie dla przetrwania zarówno ich własnego, jak i globalnego.ZNALEyLIBY SI WZRD NICH FANATYCY, KTRZY - GDYBY TYLKO MOGLI - CHTNIE20Od nazwiska Neda Luda.który około 1779 roku osobiście zdewastował dwie maszyny zainstalowane przez właściciela wzakładach włókienniczych w Leicestcrshire - przyp.tłum. POSAU%7łYLIBY SI METODAMI NIEGDYSIEJSZYCH LUDYTW.NIETRUDNO WYOBRAZI SOBIEPODAO%7łENIE BOMBY POD INSTALACJ KOMPUTEROW ALBO LABORATORIUM GENETYCZNE CZYTE%7ł REAKTOR ATOMOWY W BUDOWIE.JESZCZE AATWIEJ MO%7łNA SOBIE WYOBRAZI"POLOWANIE NA CZAROWNICE" - CZYLI NA UCZONYCH W BIAAYCH KITLACH, KTRZY"WSZYSTKIEMU ZAWINILI" - GDYBY DOSZAO DO JAKIEJZ SZCZEGLNIE UPIORNEJ KATASTROFYTECHNOLOGICZNEJ.NIEWYKLUCZONE, %7łE W PRZYSZAOZCI JAKIZ POLITYK-DEMAGOG ROZSAAWISI ZLEDZTWEM W SPRAWIE "DZIESITKI Z CAMBRIDGE" ALBO "SIDEMKI Z OAK RIDGE".21Jednakże większość współczesnych technorebeliantów nie kwapi się ciskać bombami aninie przypomina ludytów.Są wśród nich tysiące wykształconych inżynierów jądrowych ibiochemików, lekarzy i oficjalnych przedstawicieli służby zdrowia, genetyków, a takżezwyczajnych obywateli [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum