[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.W listopadzie 1944 KONR wydał tzw.ManifestPraski wzywający do obalenia stalinowskiej tyranii.W styczniu 1945 rozpoczęto formowanie Sił ZbrojnychKONR, które osiągnęły liczebność ok.50 tys.żołnierzy.W maju tego roku I Dywizja KONR, którejtowarzyszył Własow, rozbiła oddziały *SS przystępujące do tłumienia powstania w Pradze, a następniebezskutecznie usiłowała się oddać w ręce Amerykanów.Nie wpuszczony na teren amerykańskiej strefyokupacyjnej, Własow został aresztowany przez oddział Armii Czerwonej.1 sierpnia 1946, po trwającym dwadni procesie, skazano go wraz z 11 podwładnymi na karę śmierci.Wyrok wykonano w dniu następnym.(A.D.)WAOCHY  państwo w Europie, zajmujące Półwysep Apeniński oraz Sycylię, Sardynię i szereg mniejszychwysp (pow.301,3 tys.km2, ludność 57,5 mln w 1999).17 marca 1861 w Turynie proklamowano powstanieKrólestwa Włoch.Ukoronowaniem zjednoczenia Włoch było wkroczenie 20 września 1870 wojsk włoskich doRzymu i likwidacja Państwa Kościelnego.XX wiek rozpoczął się dla Włoch tragicznym wydarzeniem  29lipca 1900 został zabity przez anarchistę (*Anarchizm) drugi król Włoch Umberto I.Na tronie zasiadł wówczasjego syn *Wiktor Emanuel III.W latach 1911 12 Włochy stoczyły zwycięską wojnę z Turcją (*Włosko-turecka wojna), w rezultacie której zdobyły Libię.W maju 1915 przystąpiły do *pierwszej wojny światowej postronie Ententy.Konferencja paryska (1919 1920) przyznała Włochom Trento, *Triest, *Górną Adygę, Istrię iDalmację, które wcześniej znajdowały się pod władzą Austro-Węgier.Nie uzyskały jednakże *Fiume, cospotkało się z oburzeniem w całym kraju i spowodowało wycofanie się Włoch z konferencji pokojowej(*Paryż).We wrześniu 1919 włoski pisarz i awanturnik Gabriele *d Annunzio, na czele swych oddziałów,wkroczył do Fiume, prowokując poważny kryzys międzynarodowy.Na mocy traktatu włosko-jugosłowiańskiego z 12 listopada 1920 Istria (za wyjątkiem Fiume, które ostatecznie zostało przyłączone doWłoch w styczniu 1924) pozostała przy Włoszech, podczas gdy Dalmacja przeszła pod władzę *Jugosławii.W1919 na scenie politycznej kraju pojawił się ruch faszystowski (*Narodowa Partia Faszystowska) kierowanyprzez byłego socjalistę Benito *Mussoliniego.Umiejętnie wykorzystując społeczną frustrację spowodowanątrudną sytuacją ekonomiczną, *faszyzm rozwijał się niezmiernie dynamicznie.Po *marszu na Rzym (28pazdziernik 1922) faszyści przejęli władzę nad krajem, a Mussolini objął stanowisko premiera.Triumffaszyzmu zakończył trwający od momentu powstania państwa okres, w którym dominacja polityczna należałado Włoskiej Partii Liberalnej (PLI).Po porwaniu i zamordowaniu przez faszystowską bojówkę 10 czerwca1924 socjalistycznego posła Giacomo Matteottiego (*Matteottiego sprawa), opozycja opuściła parlament.W1925 Mussolini obwieścił całkowitą faszyzację życia kraju.W ślad za tym poszły ustawy o obronie państwa,które rozwiązywały nie faszystowskie partie polityczne i związki zawodowe, a także znosiły wolnościpolityczne i obywatelskie.11 lutego 1929 Włochy podpisały ze Stolicą Apostolską pakty *laterańskie,umożliwiające powstanie suwerennego Państwa Kościelnego (*Watykan) oraz normalizujące do tej porybardzo napięte stosunki państwowo-kościelne we Włoszech.W pazdzierniku 1935 wojska włoskiezaatakowały Etiopię, która po siedmiomiesięcznych walkach została pokonana (*Abisyńska wojna).Mussoliniproklamował wówczas powstanie Drugiego Imperium Rzymskiego.W 1936 Włochy zaangażowały się w*hiszpańską wojnę domową, spiesząc z pomocą generałowi Francisco *Franco.Bliska współpracafaszystowskich Włoch i *Niemiec uległa sformalizowaniu w pazdzierniku 1936, kiedy ukształtowała się ośRzym Berlin.W kwietniu 1939 Włosi wkroczyli do Albanii.W maju 1939 współpraca włosko-niemieckazostała jeszcze bardziej ugruntowana wskutek podpisania tzw.paktu stalowego.10 czerwca 1940 Włochywypowiedziały wojnę *Wielkiej Brytanii i *Francji, przystępując tym samym do *drugiej wojny światowejjako sojusznik Niemiec.We wrześniu 1940 Włochy zawarły z Niemcami i *Japonią pakt trójstronny.Wpazdzierniku 1940 Mussolini wydał rozkaz ataku na Grecję.Grecy zdołali jednak obronić się przednapastnikami [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum