[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Tym, od czego zależy jakość relacji z ukochaną, niejest to, co o niej sądzisz, lecz to, czy dajesz temu wiarę.Zupełnie zwariowane,niepokojące myśli w rodzaju: Powinna zwracać na mnie uwagę" przychodzą nam nieproszone do głowy - niewymyślamy ich, to one wymyślają nas.Próby ich tłumienia lub kontrolowanianigdy nie były skuteczne.Jeśli je zakwestionujesz i zrozumiesz, przestaną cięnękać oraz skłaniać do głupich i nieuprzejmych działań.Kiedy zauważysz, żeponownie się pojawiają, będziesz patrzył z uśmiechem, jak odpływają tam, skądprzybyły.W tym rozdziale poznamy osoby borykające się z licznymi problemami wrelacjach międzyludzkich, które zbadały własne myśli za pomocą czterech pytańi zastosowały metodę ich odwrócenia.Materiał, który tutaj przedstawiam,pochodzi z zapisków autentycznych rozmów prowadzonych podczas moichwarsztatów, w trakcie których zadawałam pytania, a uczestniczący w nich ludzieudzielali odpowiedzi.Być może odnajdziesz wśród nich problemy, które trapiątwój związek, i z ulgą zauważysz, jak znikają po zakwestionowaniu myśli, któresię za nimi kryją.Kiedy doświadczasz cierpienia w związku z drugą osobą i nie jesteś pewny,co jest tego przyczyną, możesz podjąć pewne kroki.Usiądz i zanotuj swoje myślina kartce papieru.Skoncentruj się na skargach wysuwanych pod adresempartnera.Zapomnij o uprzejmościach.Jeśli musisz, przerysuj jego wady.Zapomocą arkusza przedstawionego na stronie 251 opisz, w jaki sposób zostałeś KAAMSTWA O MIAOZCI 97skrzywdzony, co partner powinien, a czego nie powinien był zrobić, czego odniego pragniesz i potrzebujesz oraz czego nie chcesz dłużej znosić.Po zapisaniuswoich myśli zakwestionuj swoje przekonania.Zadaj cztery pytania i dokonajodwrócenia pierwotnej myśli.INDEKS DIALOGWMojej dziewczynie nie zależy na tym,abym był szczęśliwy %7łona stawia mi żądania Mojemu mężowi nie zależy nanaprawiełączącej nas relacji Mąż ma przesadne żądania seksualne %7łona nie darzy98101102105106109111114117118120125127129132134144147150154mnie bezwarunkową miłością Potrzebuję jego zrozumienia Moja dziewczyna niepowinnaode mnie odchodzić Nie zasługuję na miłość Nie powinna być takącierpiętnicą Rodzice powinni mnie kochać i cenić Powinnam być jego jedynąkobietą Kochanka nie powinna odmawiać mi seksu Bez mojego chłopaka jestemnikim Mój ojciec nie powinien być taki bierny Potrzebuję dużo aprobaty Ojcieczle mnie traktował Była żona powinna mi przebaczyć Moja dziewczynaodeszłaby ode mnie,gdybym powiedział jej prawdę Mój mąż powinien się z nami pojednaćZawiódł mnie mój duchowy nauczyciel 98 BYRON KATIE I MICHAEL KATZKiedy zaczynamy kwestionować własne myśli, największyminauczy-cielami stajq się nasi życiowi partnerzy - niezależnie odtego, czy nadal z nami sq, umarli, czy od nas odeszli.Nie mażadnych wqtpliwości, że partner jest dla ciebie idealnymnauczycielem, nawet jeśli wasz zwiqzek nie jest udany.Gdyrozpoczniesz badanie własnych myśli, stanie się to oczywiste.We wszechświecie nie ma błędów.Jeśli twój towarzysz życia jest rozgniewany, to dobrze.Jeślidostrzegasz w nim braki, nie ma w tym niczego złego, ponieważsq to twoje własne wady, które przypisujesz mu za pomocqprojekcji.Teraz możesz je zapisać, poddać badaniu i uwolnićsię od nich.Ludzie jeżdżq do Indii, aby znalezć własnego guru,lecz ty nie musisz tego czynić - już z nim mieszkasz.Twójpartner ofiaruje ci wszystko, czego potrzebujesz, aby prowadzićwolne życie.MOJEJ DZIEWCZYNIE NIE ZALE%7łY NA TYM,ABYM BYA SZCZZLIWYNie lubię mojej dziewczyny, ponieważ nie zależy jej na tym,abym byt szczęśliwy. Mojej dziewczynie powinno zależeć na tym, abym był szczęśliwy".Czy to prawda?Pragnę, aby tak było.Czy jesteś pewny, że powinno jej na tymzależeć?Nie.Takie myślenie to gwarantowana recepta na cierpienie.Jak sięzachowujesz, kiedv dajesz temu wiarę? KAAMSTWA O MIAOZCIWpadam w gniew, nachodzą mnie ponure myśli, zaczynam ją darzyćniechęcią.W jaki sposób traktujesz swoją dziewczynę, kiedy dajesz wiarę tej myśli?"Warczę na nią.Zwracam się do niej w sposób wyrażający brakszacunku.Czasami mam zachcianki i dąsam się jak matę dziecko.Nie cenię tego, co dla mnie robi.Nie szanuję jej.Kim mógłbyś być, gdybyś nie wierzył, że twoja dziewczyna powinna cięuszczęśliwić?Byłbym człowiekiem niezależnym i wolnym.I szczęśliwym?Na pewno szczęśliwszym.Kontynuujmy ten wątek. Powinno zależeć jej na tym, abym byłszczęśliwy".Czy potrafisz odwrócić tę myśl?To mnie powinno zależeć, abym czul się szczęśliwy.Podaj trzy konkretne rzeczy, dzięki którym mógłbyś uszczęśliwić samegosiebie.Trzy rzeczy, które mógłbyś dla siebie uczynić, o którychzaniechanie ją obwiniasz.W'porządku.Mógłbym częściej chodzić z przyjaciółmi na mecze.Częściej oglądałbym programy sportowe w telewizji, nie czując sięwinnym z tego powodu.Nie czułbym, ze muszę zawsze chodzić naobiad z nią, jej siostrą i szwagrem. O BYRON KATIE I MICHAEL KATZDobrze.Nie musisz czekać, aż ktoś cię tym obdaruje.Wezodpowiedzialność za własne szczęście i daj jej chwilę wytchnienia.Możesz tego dokonać, badając własne myśli i uwalniając się odprzekonania, że to ona odpowiada za twoje obecne życie.W tensposób odnajdziesz prawdziwe szczęście - we własnym wnętrzu.Niczego więcej ci nie potrzeba.Podaj kolejne odwróceniepierwotnej myśli.Powinienem uczynić moją dziewczynę szczęśliwą.Tak, dla własnego dobra, ponieważ taka jest twoja życiowa fi-lozofia.Oczywiście, w rzeczywistości nie możesz jej uszczęśliwić,podobnie jak nie możesz uszczęśliwić nikogo innego.Toniewykonalne zadanie.Z drugiej strony, możesz kupić jej kwiaty,okazywać życzliwość, być wobec niej hojnym i badać własnemyśli, gdy obwiniasz ją o to, że nie czujesz się szczęśliwy.Możeszobdarowywać ją tym, co sam pragniesz otrzymać.Toobdarowywanie może dostarczyć ci poczucia szczęścia, a właśnietego od niej oczekiwałeś.Jeśli przychodzi mi do głowy pomysł,aby obdarować męża poranną filiżanką kawy, parzę ją, przynoszę isiadam obok niego.Jeśli nie ma ochoty, wiem, że kawa nie byładla niego.Miałam jednak frajdę, gdy ją przygotowywałam irobiłam to wyłącznie dla samej sobie.Niezależnie od tego, czy mana nią ochotę, gdy mówi:  Dziękuję", dziwię się, za co jest miwdzięczny.Przyniosłam kawę dla samej siebie, aby wyrazić w tensposób, że go kocham.Kiedy to zrozumiemy, życie stanie sięcudownym snem. KAAMSTWA O M.IAOZCI%7łONA STAWIA MI %7łDANIA%7łona zbyt wiele ode mnie wymaga.Czy to prawda? Kto żyje w kłamstwie i mówi tak, gdy myślinie'? W jaki sposób skłania cię do spełnienia swoich żądań?Czuję, że muszę je spełnić.Innymi słowy, mówisz jej tak.Okłamujesz żonę, dając jej to,czego nie chcesz dać, a jednocześnie ranisz samego siebie.Nakoniec mówisz, że to jej wina.Gdybyś był z nią szczery, powie-działbyś:  Chciałbym pragnąć to dla ciebie zrobić, kochanie.Prawdę powiedziawszy, jeszcze tego nie czuję [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum