[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Pojawiły się kłopoty w oa-która dałaby chłopcu podstawy w dziedzinie klasyki do Westminsteru,zie Churma, na granicy pomiędzy posiadłościami Ibn Sauda i króla Ara-a następnie Trinity, a przy tym nie forsowała wychowania religijnego.Jużbów.Czy Philby nie zechciałby bezzwłocznie przybyć do Londynu nawtedy postanowiono, że po zakończeniu nauki Kim pójdzie pracowaćposiedzenie Komitetu Wschodniego? Jadąc do stolicy St.John dowie-do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie do Indyjskiej Służby Cywil-dział się, że nad ranem 19 maja 1919 roku armia Ibn Sauda, Ichwan,nej; tę drugą instytucję St.John uważał za staroświecką.zaatakowała w oazie Churma wyszkolone, wyposażone i opłacane przezBrytyjczyków siły Husajna - tego Husajna, który stanowił brytyjską opo-W ten sposób ziarno dynastyczne zapuściło korzenie.St.John i Dorakę w Oriencie.Okazało się, że tezy Philby'ego wygłoszone na pierw-Philby znalezli poszukiwaną szkołę w Eastbourne, kurorcie nad kana-szym posiedzeniu Komitetu Wschodniego były słuszne.Wojska Husajnałem La Manche, gdzie, jak mieli nadzieję, powietrze będzie odpowiedniezostały wyrżnięte, a ich dowódca, książę Abdullah, syn Husajna, uciekłdla słabych płuc Kima.St.Aldro była małą, bardzo drogą szkołą, z jakiejz pola bitwy w nocnej koszuli.Rozpoczęła Dię wojna prowadzona przezwyszedł Christopher Robin.Cata rodzina pojechała na spotkanie z dyre-ktorem, dr Brownem i jego siostrą, panną Mary Browne, matroną.Motto Ibn Sauda, której celem było zajęcie świętych miast - Mekki, gdzie uro-szkoły mieściło się w tradycji brytyjskiego establishmentu - Suiuez Rai- dził się Prorok, i Mediny, gdzie zmarł.Stało się dokładnie tak, jak prze-son (Idzcie za rozumem).Dr Browne miał reputację dobrego pedagoga, widywał St.John w sprawozdaniu napisanym w Bagdadzie i jak mówiłktóry rozwija zdrowy umysł w zdrowym ciele i wypuszcza umysły zdol- admirałom, generałom oraz ludziom z Foreign Office.ne do wygrania egzaminu konkursowego w Westminster.Program na-Konferencji przewodniczył Curzon.Obwieścił, że posiadane raportyuki obejmował grekę, łacinę, francuski, angielski, historię, geografię,wskazują, iż natarcie wahhabizmu wywołało panikę w Mekce.Atak Ich-sztukę, algebrę i geometrię oraz sport i umiejętność zachowania się.wanu nastąpił w okresie pielgrzymki do Mekki, a teraz ze świętychUczyło się tam około sześćdziesięciu chłopców, z których wszyscy wy-miejsc uciekają na wybrzeże ogromne rzesze ludzi, wśród nich takżewodzili się z klasy średniej i byli  przeznaczeni" do lepszych szkół wyż-muzułmanie, będący poddanymi brytyjsko-indyjskimi.Brytyjski agentszego stopnia, potem do dobrych college'ów, a w większości równieżpolityczny w Dżiddzie informował, że wahhabicka konnica i wojownicydo lepszych dzielnic Londynu.nacierają w kierunku wschodnim w pogoni za Abdullahem i lada chwilaKim posłusznie wspiął się na wysokie schody prowadzące do holu,znajdą się w Mekce.Istniało niebezpieczeństwo, że wśród uciekinierówgdzie powitał go dr Browne, krzepko zbudowany mężczyzna w czar-w Dżiddzie wybuchnie epidemia - wskutek problemów z wodą i prymi-nym ubraniu proboszcza, z białą koloratką; niewielki złoty krzyżyktywnych warunków sanitarnych.Agent prosił o ochronę wojskową i stat-zwieszał się z dewizki zegarka na jego wydatnym brzuchu.Philby prze-ki, które jak najszybciej mogłyby przewiezć ludzi do domu.W jegokazywał swego syna na wychowanie establishmentowi.St.John i Doraraporcie była też zawarta sugestia, że wojska brytyjskie powinny tamzatrzymali się w wynajętym lokalu przy Royal Paradę, aby być w pobliżuwylądować, by udzielić pomocy ludziom uciekającym przed plagą wah-na wypadek, gdyby Kim potrzebował pomocy w okresie przystosowy-habitów.wania się do dyscypliny panującej w nowej szkole.St.John rozpocząłIbn Saud rzucił wyzwanie Brytyjczykom, stawiając pod znakiem za-pracę nad swą pierwszą książką, The Heart of Arabia ( Serce Arabii"),pytania ich zdolność utrzymania spokoju w Arabii.Curzon chciał, abyktóra miała być relacją z jego podróży z Ukair do Dżiddy [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum