[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.PiramidaSenusereta II znajduje się w el-Lahun u wylotu szerokiegopustynnego wąwozu wiodącego do Fajum.Choć położona wrzeczywistości w dolinie Nilu, piramida ta została takusytuowana, że zapewniała również widok na rozwijającąsię prowincję Fajum.Zburzona dolna świątynia leży w odległości około 1600metrów od piramidy, naprzeciw środka jej wschodniegoboku.Stoi ona niemal na skraju pustyni.Otaczają ją domystarożytnego miasta, wzniesione z cegły mułowej.Ptriesądził, że miasto to zbudowano dla robotników, alemieszkali w nim zapewne kapłani i urzędnicy piramidy.Zwiątynia ucierpiała znacznie w starożytności i pozostały zniej jedynie pokrywające ziemię odłamki wapienia.Niektórekawałki noszą ślady reliefów i pięknych barw.Musiały siętam znajdować rzezby, ponieważ odkryto część nogibazaltowej oraz fragmenty posągu z czarnego granitu irelikwiarza z czerwonego granitu.Na środku tego terenubyła277 dziura zawierająca depozyt fundacyjny.Archeologowieznalezli również tutaj cenne rękopisy papirusowe Rampadługości około 100 metrów, biegnie od wschodniego bokudolnej świątyni do granicy pól uprawnych, ale drugiejrampy, łączącej zapewne dolną świątynię ze świątyniągrobową, jeszcze nie odkopywano.Zwiątynię grobową Senusereta zbudowano pośrodkuwschodniego boku piramidy.Musiała to być w swoimczasie wspaniała budowla.Wydaje się, że skonstruowano jągłównie z czerwonego granitu.O jej rozmachu świadczątakże wklęsłe reliefy oraz inskrypcje napuszczane zielonymbarwnikiem.Na terenie tym znaleziono również fragmentyszarego granitu, będące chyba częściami ołtarza.Zwiątynięzniszczono prawdopodobnie w czasach Ramzesa II.Odkrytotu jego kartusz, a imię Senusereta występuje na ponownieużytym bloku w świątyni Ramzesa II w Ahnas el-Medina.Sama piramida, zbudowana głównie z cegły mułowej zcienką warstwą licówki z białego kamienia, znajduje się wokropnym stanie.Wygląda teraz nieomal jak spory kopiec opodstawie kwadratowej.Pierwotnie miała ona 48 metrówwysokości, długość boku podstawy 106 metrów i kątnachylenia ścian 4235'.Piramida stoi na naturalnym wzniesieniu, a wypiętrzenieskały, które tworzy jej rdzeń, ma około 12 metrówcałkowitej wysokości.Na owym skalnym rdzeniu osadzonokwadratową konstrukcję podzieloną dwoma przekątnymimurami, zbudowanymi z wielkich bloków wapienia.Przestrzenie między murami wypełniono cegłą.Ten sammateriał posłużył do ukończenia piramidy.Na koniec całąbudowlę oblicowano białym wapieniem, z którego prawienie zostało śladu.Znalezione tu graffiti wskazują znowu naRamzesa II jako na króla, pod którego panowaniempiramida została zniszczona.278 Senuseret II postanowił widocznie zabezpieczyć swójgrób przed rabunkiem, gdyż odstąpił od utrzymania,uświęconego wiekami tradycji, północnego wejścia.Dowykutych w skale podziemi piramidy wchodziło się odstrony południowej przez dwa pionowe szyby wydrążone nazewnątrz budowli.Główny szyb ukryty był pod posadzkągrobowca jednej z księżniczek krwi.boczny zaś znajdowałsię pod nawierzchnią dziedzińca piramidy.Szyb zasadniczy,głęboki na 25 metrów, prowadzi do długiego korytarzapnącego się pod górę.Po przecięciu westybulu, korytarz tenbiegnie dalej do przedsionka i na koniec do komorygrobowej, o łukowym sklepieniu, której ściany wyłożone sąblokami czerwonego granitu.Ma ona około 5 metrówdługości, nieco ponad 3 metry szerokości i 3 metrywysokości w najwyższym miejscu.W zachodnim jej końcustał sarkofag z czerwonego granitu i alabastrowy stół ofiarnyopatrzony imieniem Senusereta II.Ze zwłok i trumnyzachowała się tylko złota kobra umieszczana na fronciekorony.(To znalezisko Petriego znajduje się obecnie wMuzeum Kairskim).W krótkim przejściu, łączącymprzedsionek z komorą grobową, znajduje się wlot korytarza,który biegnie na południe, potem skręca pod kątem prostymkolejno na zachód, północ, wschód i południe, i na koniecdociera do północno--zachodniego rogu komory grobowej.Przeznaczenie jego nie jest jasne, choć Ptrie sądził, żezaprojektowano go dla zmylenia złodziei.Na północny wschód od piramidy Senusereta II znajdujesię mała piramida zbudowana z mułowej cegły, obecniebardzo zniszczona.Pierwotnie miała ona około 18 metrówwysokości, podstawę kwadratową o boku długości 27,6metra i kąt nachylenia ścian 54 15'.Pod każdym z jejnarożników były niewielkie kwadratowe zagłębieniazawierające depozyty funda-279 cyjne.Część imienia na jednej z waz nasuwaprzypuszczenie, że w budowli tej pochowano żonę lub córkęSenusereta II.Nie dotarto jeszcze do wnętrza tej piramidy.Na południe, wschód i zachód od piramidy głównej rosłygaje drzew, zasadzonych w okrągłych dołach.Jest to wyraztradycji, zapoczątkowanej przez świątynię-piramidęMentuhotepa z XI dynastii w Dejr el--Bahari.Gatunku tychdrzew nie ustalono, ale wiemy nr.podstawiedotychczasowych badań, że zarówno od strony wschodniej,jak i zachodniej znajdowały się po czterdzieści dwa drzewa.Być może drzewa te miały reprezentować czterdziestudwóch sędziów z Sali Prawdy.Mur kultowy z cegły mułowej otacza obie piramidy.Wewnątrz tego ogrodzenia, około 70 metrów na północ odpółnocno-zachodniego narożnika piramidy, znajduje sięzburzona budowla, być może związana ze świętem Sed.Wobrębie muru leży również kilka grobowców, prawie napewno należących do członków rodziny królewskiej.Wszystkie te groby splądrowano już w starożytności, aleekspedycja Petriego w 1920 roku postanowiła je oczyścić.Archeologów czekała wielka niespodzianka [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum