[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Ajakjuż pojawią się złe wybory, jeślirzeczywiście ktoś w tej dziedzinie popełni jakiś błąd lub grzech z racji swojej słabości iwielkiej siły popędu seksu-56 alnego, to zaraz ma poczucie, że zabrnął w ciężkiNIE BJ SI SEKSU, CZYLI KOCHAI I RB,CO CHCESZgrzech i już po prostu koniec.Ludzie wierzący mają często pokusę, żeby w tej dziedzinie byćbardzo rygorystycznymi, co nie dotyczy żadnej innej sfery życia.Zdarza się, że w domubałaganimy i gdzieś nam się woda rozlewa, jak nalewamy z czajnika, i mleko nam wykipi.Podobnie pojawiają się problemy w sferze seksualnej, ale one nie powinny nas blokować.Ważne jest, aby w sferze seksualnej poczuć się bardziej wolnym, nie bać się, że ci coś niewyjdzie, że zaraz popełnisz grzech ciężki.Jak wspomniałem, katolicy mogą odczuwać w tej sprawie dużo wątpliwości, niepewności,lęku i mogą mieć zafałszowany obraz nauki Kościoła.Komuś się wydaje, że tak jest  pochrześcijańsku", a potem się okazuje, że ta wiedza była nieprawdziwa, że właściwie gounieszczęśliwia, w niczym nie pomaga.Nie pomaga w rozwoju więzi małżeńskiej.ZMCZONA %7łONACzęsto trudno rozpoznać, kiedy dokładnie rozpoczyna się i kończy okres płodny u kobiety.Niektóre panie, dla większego bezpieczeństwa, zaęhowują abstynencję od seksu P^ZeZ Parftygodni w miesiącu.Jeśli do tego dojdzie Z^e samopoczucie, choroba, zmęczenie,przepracowanie, to może okazać się, że na pełne współżycie zabrakło odpowiedniegomomentu.Pojawia się wtedy kryzys, bo Z jednej strony jest pragnienie, aby żyć Zgodnie znaturą, a z drugiej strony ta ułomna natura może spowodować, że współżycie zostanie bardzoograniczone.zmęczona żona2Wspomniałem wcześniej o tym, że małżonkowie uczą się siebie.Kobiety uczą się swojejcielesności, radzenia sobie ze swoją płodnością, poznawania jej, rozumienia.To jest takżesztuka uczenia się wzajemnej komunikacji, okazywania sobie troski, która wymagawyczulenia na drugiego człowieka, a nie zamknięcia się w swoim świecie.Kobieta możepoczuć, że wszystko jest na jej głowie, że jest tego za dużo.I jeszcze obserwowanie swojejpłodności.Natomiast mężczyzna może tak eksponować swoją seksualność, że nie będzieokazywał kobiecie tego, czego ona oczekuje: uczucia, ciepła, miłości.Nie da jejbezpieczeństwa.Nie dostrzeże jej zmęczenia.Kobieta znów nie będzie zauważała, żemężczyzna ma naprawdę bardzo silne potrzeby seksualne i nie można ich tak po prostulekceważyć czy nie dostrzegać.To nie jest łatwe i dlatego60 będą pojawiały się kłopoty w sferze seksualnej, taksamo jak kłopoty w komunikacji.Kłótnie małżeń-ZMCZONA %7łONANIEBJSIE ,.,.,SEKSU, CZYLI skie traktuje się jako sprawę zwyczajną, pojawiająKCOCHCESZ się różne nieporozumienia, nerwowość w relacjach.Podobnie powinniśmy traktować różne potyczki, trudności czy niemoc w sferzeseksualnej.Trzeba odejść od myślenia, że jak sobie nie radzicie w seksie, to od razu maciegrzech ciężki.Małżonkowie po prostu wszystkiego się uczą, tak jak dzieci, które nawet pokilku latach nauki ortografii robią błędy, i to porządne, ale najważniejsze, żeby do maturyzdążyły się nauczyć.Mężczyzna może tak eksponować swoją seksualność, że nie będzie okazywał kobiecie tego,czego ona oczekuje: uczucia, ciepła, miłości Sfera seksualna nie jest jakąś wyodrębnioną przestrzenią życia człowieka, lecz łączy się znaszym całym sposobem bycia, myślenia, z uczuciami, przeżyciami, z historią naszego życia,z naszą relacją do Boga i do człowieka.Dzisiaj powszechnym błędem jest wyizolowanieseksualności z tej wszechstronnej relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, a nawet i zotaczającym nas światem.Trzeba widzieć człowieka w szerszej perspektywie, on dopierodąży do zrealizowania powołania, do odkrycia, kim jest rzeczywiście [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum