[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Wprzedpokoju nawet na straży znajdujący się żołnierz, którynigdy się z miejsca nie ruszał nie posłany, uwolnił się nachwilę z posterunku i znikł.Kościuszko dwa razy drzwi otwierał, chcąc się coś dowiedziećlub domyślić, lecz nie zobaczył go.Dopiero nierychłożołnierzysko wróciło jakby wylękłe, poruszone i siadło nastołku wedle zwyczaju.Kościuszko wyjrzał. Nic nie mówiąc, stróż palcem mu tylko pogroził. Co się to dzieje?  zapytał wódz. Co się ma dziać? nic się nie dzieje! schowajcie głowę isiedzcie cicho.Mówił tak, a nie mogąc wszakże oprzeć się własnemuwrażeniu, ręce załamał i począł głową potrząsać. Co to wam?  powtórzył Kościuszko. Co mnie, to i drugim!  szepnął żołnierzi  bieda to ibieda.Więzień wysunął ćwierćrublówkę.%7łołnierz, choć strapiony,chciwie porwał ją, zbliżył się, oglądając, położył palec naustach i szepnął: Matuszka nasza! ach! najmiłościwsza cesarzowa paniumarła tej nocy.To powiedziawszy, drzwi zamknął i na stołek swój powrócił,udając najniewinniejszego.LVI.Można sobie wystawić, jakie wrażenie wywarło tych słówkilka na Kościuszkę.Jakkolwiek zamknięte są więzienia,jednakże i przez ich mury i kraty coś dochodzi.Wiedział on, że Paweł lepiej od matki był usposobiony dlaPolski.Serce uderzyło mu, złożył ręce i, nie mogąc się jużniczem zająć, pozostał tak w gorączkowem jakiemśoczekiwaniu.Przez cały ten dzień, ku wieczorowi coraz więcej ruchupanowało na ulicy i w więzieniu nawet; żołnierze dośćżałowali zmarłej, oficerowie żywo zajmowali się mającyminastąpić wypadkami.Wreszcie pózno doszła już więzniawiadomość pocieszająca, że Paweł, otoczony liczną świtą,przybył z dworem swym wojskowym do pałacu, że ogłoszonyzostał cesarzem i że pierwszy zausznik Zubowa, niegodziwy Marków, otrzymał rozkaz natychmiastowego opuszczeniadworu i stolicy.Kościuszko nie wiedział nic o losie mężnej kobiety, która dlaprzyniesienia mu słowa pociechy wystawiła się naniebezpieczeństwo; spodziewał się teraz ją zobaczyć.Ale ani tego dnia, ani nazajutrz, chociaż widocznie straże owiele zwolniały, nikt się do więzienia nie zgłosił.%7łołnierztylko, który przyniósł jedzenie, wskazał ruchem ręki na chleb iwysunął się.Więzień rozłamał bułkę na pozór całą i znalazł wniej kartkę nieznaną ręką pisaną: Cesarzowa umarła, Paweł na tronie, za kilka dni będzieciewszyscy wolni.Miejcie nadzieję dla ojczyzny.waszaswoboda niewątpliwa, jej losy mogą się poprawić.Kościuszko kartkę tę w myśli przypisywał Helenie, ale sięmylił, pochodziła ona z innego zródła.Nocy, poprzedzającej nagły zgon cesarzowej, wysłany zrozkazem ujęcia i osadzenia jenerałowej w więzieniu radcaFryderyk Wilhelmowicz nader szczęśliwie wywiązał się zpolecenia.Wziął on z sobą kilku policyantów, kilkunastużołnierzy i dwa powozy.Po cichu zajechał przed dom inaprzód otoczył go wojskiem dokoła.Sam, z dwoma tylko pocywilnemu ubranymi ludzmi zapukał na dół, kazał sobieotworzyć po cichu, oznajmiając, że przychodzi z interesempilnym od Zubowa.Wpuszczony natychmiast, prosił jenerała,ażeby się ubrał i pośpieszył do Platona, który potrzebował sięz nim rozmówić natychmiast.Tym podstępem potrafił go beznajmniejszego podejrzenia i oporu wyprawić do jednegopowozu i z żołnierzami wysłał do więzienia.Dopierospełniwszy tę część misyi swej, udał się na górę, nie bezprzyczyny spodziewając się tu daleko większych trudności.Wistocie nierychło potrafił dobić się do jenerałowej, ale, idąc nagórę, wojsko rozstawił na schodach, drzwi poobwarowywał,ażeby mu się ofiara nie wymknęła. Helena była już napół ubrana, gdy do jej pokoju wszedł radca,oznajmując, że ma polecenie cesarzowej aresztowania jej iodprowadzenia db więzienia.Lice kobiety pobladło, lecz niestraciła odwagi. A mój mąż?  zapytała. Jenerał już aresztowany  rzekł radca. Toście niesprawiedliwie postąpili  odpowiedziała mu jeśli jest jaka wina, to na mnie samej, żadnej na nim, bo on omoich czynnościach wcale nie wiedział [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum 

n and Chaos