[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Nie czeka on, aż ujrzą go stworzone oczylub dotkną stworzone dłonie, lecz sam w sobie jest siłą i chwałą Maleldila.Jedynie drobna jegocząstka służy lub służyć będzie zwierzętom, ludziom czy bogom.Lecz zawsze i wszędzie, przed ichprzyjściem i po ich odejściu, tam, dokąd nigdy nie trafią, poza wszelkimi wyobrażalnymiodległościami Pył pozostaje tym, czym jest i wł asnym głosem opiewa chwałę Najwyższego.JestMu najdalszy ze wszystkich rzeczy, bo nie ma życia, uczucia, rozumu - jest Mu jednak najbliższy,bo bez pośrednictwa duszy ulatuje z niego jak iskry z ogniska i każ dym swoim ziarenkiemprzemawia czysty obraz Jego energii.Każde ziarenko, gdyby przemówiło, powiedziałoby:  Jajestem w centrum! Dla mnie wszystko zostało stworzone.Niech żadne usta nie otworzą się, by muzaprzeczyć.Chwała Maleldilowi!- Każde ziarenko jest w centrum.Pył sam jest centrum.Zwiaty są w centrum.Zwierzęta są w centrum.I mieszkańcy starych światów.I rodzaj, który zgrzeszył.Tor i Tinidril.Bogowie są tamrównież.Chwała Maleldilowi!- Centrum jest tam, gdzie Maleldil.On jest w każ dym miejscu.Nie jakaś Jego część w jednymmiejscu, a inna w drugim, lecz w każdym miejscu cały i niepodzielny Maleldil, nawet w drobinieniemożliwej do wyobrażenia.Nie ma innego wyjścia z centrum prócz Skrzywionej Woli, którawiedzie donikąd.Chwała Maleldilowi!- Wszystko zostało stworzone dla Niego.On jest centrum.A ponieważ z Nim jesteśmy, każdyz nas jest w centrum.To nie tak, jak w mieś cie Ciemnego Zwiata, gdzie mówią, że każdy musi żyćdla wszystkich.W Jego mieście wszyscy zostali stworzeni dla każdego.Kiedy On umarł wZranionym Zwiecie, umarł nie dla ludzi, lecz dla każdego człowieka.Gdyby istniał wówczas tylkojeden człowiek, Maleldil postąpiłby tak samo.Każda rzecz, od pojedynczej drobiny Pyłu donajpotężniejszego eldila, jest końcem i ostateczną przyczyną całego stworzenia, zwierciadłem, naktóre pada promień Jego chwały, aby do Niego powrócić.Chwała Mu, chwała na wieki!- W planie Wielkiego Tańca splatają się niezliczone plany.Każdy ruch, gdy nadejdzie jegopora, staje się impulsem powodującym spełnianie celu, ku któremu skierowane są wszystkiepozostałe.Tak więc każdy jest w równej mierze w centrum, lecz nie dlatego, że jest równy innym;jeden ustępuje miejsca, inny je otrzymuje, małe rzeczy są tam dzięki swej małości, wielkie dziękiswej wielkości, a wszystkie wzory powiązane są i splecione razem więzami ukorzenia się przedberłem miłości.Chwała Maleldilowi!- Każda rzecz, którą stworzył, jest Mu bezgranicznie potrzebna, aby Jego mił ość i chwałamogły rozlewać się niby potężna rzeka, potrzebująca koryta i wypełniająca jednako głębokierozpadliny i najmniejsze szczeliny.Wypełnione są jednako, lecz nie są sobie równe, a gdy rzekawypełni je po brzegi, rozlewa się dalej i tworzy nowe kanały.My również niezmierniepotrzebujemy wszystkiego, co On stworzył.Kochajcie mnie, bracia, bo jestem wam nieskończeniepotrzebny i zostałem stworzony, by nieść wam radość.Chwała Maleldilowi!- On nie potrzebuje niczego, co zostało stworzone.Eldil nie jest Mu potrzebny bardziej niżdrobina Pyłu.Zaludniony świat nie jest Mu potrzebny bardziej niż świat zupełnie pusty.Wszystkojest Mu zbyteczne w równym stopniu, bo niczego Mu nie przydaj My także nie potrzebujemye.niczego, co zostało stworzone! Kochajcie mnie, moi bracia, bo jestem wam nieskoń czeniezbyteczny, a wasza miłość będzie jak Jego miłość - zrodzona nie z waszej potrzeby ani z mojejzasługi, lecz z najczystszej, bezinteresownej szczodrości.Chwała Mu, chwała na wieki!- Wszystko jest stworzone przez Niego i dla Niego.On stwarza siebie samego dla własnejradości i widzi, że jest dobry.On zapładnia sam siebie, a co rodzi się z Niego, jest Nim samym [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum