[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.przy założeniu, iż wyznacznikiem działań lekarskich ma Wszystko wskazuje jednak na to, że kierunekbyć podmiotowe traktowanie chorego.Wprawdzie takie dokonujących się zmian jest już nieodwracalny.Tadeuszstanowisko zdaje się być oczywiste i nikt nie Brzeziński nie przeczy temu, jak też nie wzywa dokwestionuje moralnego zakazu postępowania z przeciwstawienia się im.Dostrzega zarówno dobrepacjentem jak z przedmiotem, jednak nie prowadzi ono strony postawy paternalistycznej, jak i dobre stronydo sformułowania jasnych kryteriów rozstrzygania, czy postawy szacunku dla autonomii pacjenta, z czegozasada autonomii osoby rozumiana w sensie Kanta nie wynika jego przekonanie, że szkodliwa jest zarównozostała naruszona.Jak moglibyśmy na przykład postawa skrajnie paternalistyczna, jak i postawarozstrzygnąć, czy w danym eksperymencie klinicznym bezwarunkowego przestrzegania zasady autonomii.Jestpacjent traktowany jest jako cel sam w sobie, czy tylko to wniosek słusznyjako środek do celu? Argumentacja lekarza, iż i zasadny.A zatem akceptując zasadniczepodejmuje on próbę ratowania pacjenta za pomocą dowartościowanie zasady poszanowania autonomiinowego sposobu leczenia, zawsze zderzyć się może z13T.Brzeziński, Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie12Tamże, 269.PZWL, Warszawa 2002, s.61. Filozoficzne podstawy zasady autonomii pacjenta 67pacjenta, musimy być świadomi także zagrożeń z tymzwiązanych.A będziemy mogli je sobie tym lepiejuświadomić i tym skuteczniej w porę im zapobiegać, imlepiej rozumieć będziemy, jakie jest ich filozoficznepodłoże.Adres do korespondencji:dr Maria NowackaZakład Biofizyki i Antropologii FilozoficznejUniwersytet w BiałymstokuPl.Uniwersytecki 115-420 Białystok [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum