[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Dawał do zrozumienia i milczał, rozpalał wyobraznię, ale nie dorzucałdo ognia, a gdy już zaczynał snuć jakąś historię, wydawało się, że118 siłą sprawczą jest tylko pamięć bez udziału woli - wspomnienia prezen-towane na głos, wyartykułowane - i zaraz się mitygował, przerywał itym sposobem nigdy nie opowiedział do końca niczego o swoich praw-dopodobnie ciężkich lub awanturniczych latach, pozwalał tylko na do-mniemania.On i Wheeler należeli do tej samej szkoły i do tej samejminionej epoki, nic więc dziwnego, że tak długo trwała ich przyjazń, napewno temu żyjącemu bardzo brakowało zmarłego przyjaciela, ogrom-nie.- Ale również tego nie ukrywałem - dodał Wheeler z szerokimuśmiechem, zgniatając wreszcie pionowo cygaro w popielniczce, silnie,za jednym razem, jakby chodziło o uciążliwego insekta.Koniec koń-ców wypalił je całe.- Gdybyś kiedyś zadał mi pytanie na ten temat.- Icoraz bardziej rozbawiony nie odmówił sobie przyjemności, by mijeszcze wypomnieć: - Nigdy nie wykazałeś najmniejszego zaintereso-wania.Wcale nie byłeś ciekaw moich przygód na półwyspie.Ilekroć widziałem, że prowadzi ze mną taką grę, podejmowałemwyzwanie, podobnie jak zawsze starałem się nie psuć mu przyjemności,jeżeli widziałem, że dobrze się bawi.Powiedziałem zatem to, co chciałode mnie usłyszeć, mimo że znałem jego odpowiedz, a może właśniedlatego, żeby mógł jej udzielić:- Więc teraz je zadaję, Peter, bezzwłocznie.Zapewniam pana, żenic nigdy nie ciekawiło mnie bardziej.Proszę, niech mi pan opowie oswoich nieznanych przygodach podczas drugiej wojny na półwyspie.- Nie przesadzaj, niestety nie mieliśmy w niej takiego udziału jakw pierwszej.- Nie trzeba dodawać, że zrozumiał mój żart, Anglicynazywają wojną na półwyspie, The Peninsular War, to co dla Hiszpa-nów było wojną o niepodległość przeciwko Napoleonowi: napisali o tejwojnie mnóstwo książek w odróżnieniu od nas, uważają ją za swojąwojnę.To znaczące, jak nazwy, poczynając od nazw konfliktów,119 zmieniają się w zależności od punktu widzenia.To co znane jest po-wszechnie pod nazwą pierwszej wojny światowej albo wojny 1914roku, a nawet wielkiej wojny, we Włoszech ma oficjalną nazwę LaGuerra del Quindici-Diciotto, bo Włochy przystąpiły do niej dopiero w1915 roku.- Dziś już jest zbyt pózno - Wheeler, jak było do przewidze-nia, nie zrezygnował z zabawy - a jutro nie starczy nam czasu, mamytyle spraw do omówienia, tyle różnych zagadnień.Powinieneś był wy-korzystać inne okazje w przeszłości.O sprawach trzeba myśleć na czas,a nawet z wyprzedzeniem.- Nadal się uśmiechał.Zebrał siły i wstał,podpierając się równocześnie laską i przytrzymując balustrady.Na-prawdę był silny jak na swój wiek, podniósł się niemal bez wysiłku ibez trudu, zwinnie, a wtedy skarpetki, czy też podkolanówki, opadłymu zupełnie, widziałem, jak zsuwają się do kostek.Kiedy już obaj sta-liśmy (ja również wstałem z podręcznej drabiny, nie potrafiłem pozo-stać w pozycji siedzącej, gdy on stał, takie staroświeckie wychowanie),oparł się o balustradę i laską trzymaną w lewej ręce machnął w górę,ustawiając ją na sztorc, jakby była bardziej biczem niż lancą, pomyśla-łem nagle, że przypomina tresera dzikich zwierząt.- Ale nim się poże-gnamy - dodał - chcę coś jeszcze dodać na temat Tupry i Beryl: rozu-miem z twoich komentarzy, wnioskuję - wymawiał teraz każde słowobardzo powoli, może bardzo starannie je dobierał, a raczej z szyder-czym cynizmem cieszył się każdym pojedynczym słowem - że nie zdą-żyłem cię widać o czymś uprzedzić: ostatecznie Tupra zapowiedział, żezamiast z nową narzeczoną przyjdzie ze swoją byłą żoną Beryl.Beryljest jego najnowszą byłą żoną, nie wiedziałeś o tym, prawda? Czyżbymci nie powiedział? No cóż, to oczywiste.Teraz i ja się uśmiechnąłem, a może nawet roześmiałem, zapaliłemnastępnego papierosa, więcej dymu, dym pomaga i dotrzymuje120 towarzystwa, muszę przyznać, że czasem bawi mnie duży tupet.Zależyoczywiście od osoby, w takich pomniejszych kwestiach trzeba umiećbyć niesprawiedliwym.- Dajmy spokój, Peter, wie pan doskonale, że nic mi nie powie-dział, w jakim celu miał mi pan zakomunikować zmianę, która w żadensposób mnie nie dotyczyła, aczkolwiek teraz zaczynam myśleć, że jed-nak dotyczyła z jakiegoś panu znanego powodu, który dla mnie pozo-staje nieznany.Przypadkowo napomknął pan przez telefon o jego no-wej narzeczonej, to wszystko [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum