[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.799.Kartofle tarte ze mietanOstruga kartofli, jej, eli du e przekraja , obmy , w o y.na spód garnka siekanejcebuli, potem kartofle i ugotowa na mi kko.Po ugotowaniu odla z nich wod , osoli ,w o y mas a, par y ek mietany, zielonej, drobno usiekanej pietruszki, utrze dobrze igor ce poda na stó.800.Pure z kartofliOstrugane i ugotowane kartofle na mi kko przetrze przez durszlak, póki gor ce.Rozpu ci w rondlu troch mas a, w o y kartofle, rozprowadzi s odk mietank , osoli ,wymiesza dobrze i zagrza. 801.Kartofle nadziewane grzybamiwie e lub suszone grzyby ugotowa , usieka drobno, zasma y w ma le z tartcebul , wsypa troch pieprzu, soli, tartej bu ki, jedno ca e jajo i wymiesza w jedn mas.Ostruga surowe kartofle, wydr y je, nape ni t mas , przykry zerzni tymi wierzchami,u o y jeden przy drugim, zala rozpuszczonym mas em, stosownie do ilo ci kartofli, kilkuy kami bulionu, troch smaku grzybowego i dusi do mi kko ci.802.Kotlety z kartofliUgotowa kartofli, utrze na tarce lub te wzi kartofli zwyczajnych tartych, osolitroch , wbi 2 y ki s odkiej lub kwa nej mietany, 2 ca e jaja, wymiesza dobrze, robiokr g e kotleciki, macza je w jaju, tartej bu ce i obrumieni na patelni w ma le.Do tego sosogórkowy lub grzybowy.803.Kasza puchowa z kartofliOstruga kartofli, ugotowa , odla , osoli , w o y wie ego mas a i utrze je wgarnku, po czym przetrze przez durszlak na wygrzany pó misek.804.Kapusta wie a na kwa no  przymuszanaPokraja cienko kapust , sparzy na 15 minut gotuj c wod , wycisn dobrze,w o y w rondel w zasma one mas o z m k i usiekan cebul lub te w zasma on t usto ,rozprowadzi troch roso em lub wod , wla dobrego octu pod ug upodobania, soli, cukru idusi pod przykryciem na wolnym ogniu.Mo na tak e nie parzy jej, tylko posoli mocno ipo kwadransie, jak sól j zmo y, wycisn z soli, lecz zdrowsz jest parzona.Smaczna jestkapusta, je eli si dobierze par kwa nych jab ek, ostruganych i pokrajanych na wiartki.805.Kapusta modra z winemUkraja kapusty modrej, sparzy j jak poprzedni , zasma y mas o lub t uszcz zm k , rozprowadzi roso em, wla troch wina, troch octu, cukru, w o y kapust i dusipod pokryw , dopóki nie b dzie do mi kka, lecz tylko na wolnym ogniu, mieszaj c raz poraz, aby si nie przypali a.Mo na do niej wrzuci troch ma ych rodzynków.806.Kapusta s odkaObra kapust z niedobrych li ci, przekraja na 4 cz ci, sparzy gotuj c wod , gdyostygnie wycisn , w o y w rondel, zala wod , w o y mas a i gotowa na mi kko do wysadzenia.Zasma y mas a z m k , rozprowadzi sosem od jarzyny, zala na powrót,podgotowa i wyda , W czasie gotowania trzeba osoli i wsypa troch cukru.Ka da jarzynajest smaczniejsza gotowana z mi sem, w takim razie zalewa j si roso em i wk ada do niejmi so, po odgotowaniu.807.Kapusta w oska nadziewanaObra z li ci, przer n na 4 cz ci, zagotowa w solonej wodzie, wycisn z wody,na o y mi dzy li cie farszu, jak na pierogi z gotowanego mi sa lub surowego jak nako duny, owi za nitk ka dy kawa ek, u o y w rondel, podla bulionem i dusi domi kko ci.Na wydaniu zala sosem.Tak samo mo na gotowa zwyczajn bia kapust.808.Kapusta brukselska na odygachPoobiera odygi z ma ych g ówek, które si gotuj w zasolonej wodzie.Pougotowaniu wybiera je si durszlakow y k i polewa mas em, zrumienionym z bu k lubsosem robionym w ten sposób; y k mas a zasma y z m k , rozprowadzi bulionem,zagotowa i pola ni jarzyn.Mo na tak e doda do sosu troch cukru.809.Kapusta kwaszona postna z grzybamiWzi kwaszonej kapusty, wycisn , je eli za kwa na, przep uka , w o y mas a,troch siekanej cebuli, rozprowadzi smakiem z wygotowanych grzybów, grzybki drobnopokraja , w o y w kapust i razem gotowa.Na wydaniu zapali mas em z m k , zagotowakilka razy i wyda ob o on jak kolwiek sma on ryb.810.Groch zielony cukrowyM ode str czki oci gn z w ókien, ugotowa w solonej wodzie i odcedzi.Wzidobr y k mas a, zasma y z m k , w o y do fasoli, doda soli, cukru i podbi s odkmietan.811.Groszek zielonyWzi wy uszczonego, zielonego, m odego groszku, zala go krótko wod , pod o ydu o mas a, troch soli, cukru i niech si na wolnym ogniu gotuje do mi kko ci.Utrze mas az m k i w o y do groszku, niech si z nim zagotuje.Mo na tak e troch mietany zaci gni wrzuci siekanego kopru. 812.Groszek zielony suszony lub konserwowanyGroszek zielony suszony przyrz dza si w taki sam sposób jak wie y, tylko go napar godzin trzeba namoczy , najlepiej w mleku i gotowa d u ej.20 deka wystarczy na 6osób.Groszek konserwowany w puszkach wyrzuca si po rozgrzaniu puszki w gor cejwodzie w rondel i zaprawia go si , ju nie gotuj c, jak wie y.813.Groch bia y szablastyUgotowa groch na mi kko w wodzie solonej, odla i pola sosem w nast puj cysposób przyrz dzonym: rozpu ci y k mas a z m k , rozprowadzi bulionem, wzi trochoctu, cukru, soli, karmelu, zagotowa razem; lub te zasma y mas a z cebul siekan i polanim groch.814.Groch szablasty zielonyGrochu tego mo na u ywa dopóki jest m ody i nie w óknisty.Oci gn go z w ókieni poszatkowa cienko.Osobno zagotowa baraniny, wyszumowa , zala groch roso em,w o y mi so, osoli , niech si gotuje do mi kko ci [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum