[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Otóż na GoldenLine są różnegrupy.Sami możemy stworzyć taką grupę, w której automatycznie bę-dziemy mogli korzystać z forum.Jeśli będziemy udzielać się w takiejspołeczności, brać udział w dyskusjach, stworzymy wokół siebie pewnąaurę.Ludzie lubią otaczać się ludzmi, od których mogą czerpać wiedzę.Mało tego  pomagając innym na forum, działamy w oparciu o stra-tegię wdzięczności.Jest taka reguła, którą opisał między innymi Ro-bert Cialdini w swojej książce Wywieranie wpływu na ludzi.Jeślipomożesz jakiejś osobie w rozwiązaniu jej problemu, to osoba, którejpomogłeś, będzie Ci się chciała jakoś odwzajemnić.Jeśli nie będziemogła tego zrobić bezpośrednio, np.pomóc Ci w podobnej sprawie,to może np.kupić Twój produkt.Takie udzielanie się na forach po-zwala poznać ludzi i w pewien sposób przywiązać ich do siebie.Po-nieważ rozwiązujemy ich problemy, ludzie przyzwyczajają się do nasi chętnie korzystają z naszych rad.Stajemy się niejako ekspertamiw dziedzinie, której dotyczy dyskusja.Ludzie postrzegają nas jakokompetentną osobę, której mogą zaufać.To zaufanie jest automatycz-nie przekładane na produkty, które sprzedajemy.Tak właśnie rodzi sięsprzedaż  przez zaufanie.Właśnie serwisy takie jak GoldenLine możesz wykorzystać jakoelement w budowaniu swojego wizerunku.Mało tego  możesz ścią-gać ruch z GoldenLine na swoje strony.Jeśli piszesz blog lub maszjakieś ciekawe informacje, to możesz systematycznie linkować w po-dobnych tematach forum do swoich stron.Możesz opracować jakiśspecjalny raport i udostępnić go wszystkim użytkownikom swojejspołeczności za darmo. Rozdział 4.Marketing społecznościowy (Social Media Marketing) 125Wizerunek jest niezwykle ważny.Chodzi w tym wszystkim o to, żeludzie żyją w pewien sposób swoimi wyobrażeniami.Pewne rzeczy sądla nich właśnie takie, jakie są w stanie sobie wyobrazić.Ponieważ niewprost informujemy o tym, że nasze produkty są OK, ludzie przetwa-rzają podświadomie te sugestie i potem o wiele łatwiej jest im cośsprzedać niż tak po prostu, gdyby ten etap nie nastąpił.4.7.Co zrobić, aby dostać się na stronę główną Wykopu?Wykop to całkiem fajne narzędzie w rękach marketerów.Pozwalaw krótkim czasie dotrzeć do sporej publiczności.Aby jednak przyciągnąćna swoją stronę wielu użytkowników, trzeba dostać się na stronę głównąserwisu Wykop.Przeciętnie z samego dodania artykułu do Wykopumożemy pozyskać nawet kilkaset wejść (nawet jeśli nie uzyska żadnegowykopu).Użytkownicy przeglądają po prostu wykopalisko (miejsce,gdzie trafiają świeżo dodane znaleziska) i czytają dodane wpisy.Jeśliuznają temat za ciekawy, z pewnością wejdą za linkiem na naszą stronę.Jeżeli nasza witryna dostanie się natomiast na stronę główną Wykopu,możemy mieć nawet kilkadziesiąt tysięcy odwiedzin w przeciągu kil-ku dni.Sposoby na zaistnienie w serwisach typu Wykop:1.Zainteresuj czytelnika.Porusz ciekawy temat i w miarękontrowersyjnie go opisz.Ludzie na Wykopie szukają międzyinnymi rozrywki, więc duże szanse mają rzeczy śmieszne.Na stronę główną Wykopu dostają się różnego rodzajuciekawostki, o których przeciętny użytkownik nie miał pojęcia.Użytkownicy lubią również piętnować negatywne zachowanialub pomagać w trudnych przypadkach.Jeśli osoba szuka pomocy,jest w trudnej sytuacji i jasno przedstawia swoje położenie,ludzie wykopują wpis, aby inni również się o tym dowiedzieli.2.Przejrzyj tematy, które są na stronie głównej Wykopui zobacz, dlaczego zdobyły taką popularność.Może Ci toposłużyć za wzór, aby stworzyć coś podobnego.Przejrzyj 126 Marketing społecznościowyzagraniczne serwisy typu Digg.Wiele wpisów z Digga trafiapo kilku dniach również na Wykop, ponieważ ktoś dodał torównież na Wykopie.Szczegóły dotyczące najlepszychwpisów w serwisie Wykop możesz znalezć na stronie:http://www.wykop.pl/hity.3.Nieuczciwe zdobywanie głosów.Jednym z prostszychsposobów jest założenie kilku kont na Wykopie i głosowaniena tę metodę.Można też wymieniać się głosami z innymiużytkownikami (tzn.my głosujemy na znaleziska znajomego,a znajomi głosują na nasze).W internecie można znalezć ofertyi ogłoszenia, w których użytkownicy chcą się wymienić głosami.Tworzą się również  towarzystwa wzajemnej adoracji , czyliwiększe grupy, które wzajemnie głosują na swoje znaleziska.Rysunek 4.3.Najlepsze wykopy z czterech miesięcy (maj, czerwiec, lipiec,sierpień) 2010 roku Rozdział 4.Marketing społecznościowy (Social Media Marketing) 127W 2006 roku najlepsze wykopy osiągały ponad 100 głosów.W 2007roku liczba głosów plasowała się średnio między 300 a 500.W 2008roku kilka razy mogliśmy cieszyć się z wykopów rzędu ponad 1 000 gło-sów, a w listopadzie 2008 nawet ponad 2 000.W 2009 roku najlepszewykopy regularnie przekraczały barierę 2 000 głosów.Jednak najlep-szym wykopem okazał się wpis  Trafiłem szóstkę w lotka i& chcęrozdać wygraną , który zdobył rekordową liczbę 10 952 głosów.Autorwpisu napisał:  Osoba, która chce, żeby część pieniędzy przeznaczonychna wykop trafiła do niej, niech wykopie.Nie ma tutaj haczyka, nie makonkursu na wierszyk czy inne duperele.Każdy dostaje po równo 3.Jak się domyślam, wpis był żartem, który miał wywołać rekordowąliczbę wykopów.Jak widać, autorowi się to w pełni udało, ponieważ spo-ro użytkowników uwierzyło, że dostanie trochę pieniędzy z całej puli.W 2010 roku w serwisie Wykop nadal mamy trend wzrostowy i wy-gląda na to, że popularność tego serwisu cały czas będzie rosła (rysu-nek 4.3).Bardzo częstym procederem w serwisie Wykop są tzw. towarzy-stwa wzajemnej adoracji.Czyli powiedzmy, że istnieje spora grupaludzi, którzy nawzajem wykopują swoje znaleziska.Jeśli dana firmajest duża (np.jakaś gazeta), może nakazać swoim pracownikom zało-żenie konta na Wykopie i wykopywanie jednego artykułu dziennie zeswojego portalu.Jeśli w redakcji pracuje 100 osób, to jest duża szansa,że artykuł trafi na stronę główną.Dzięki takim działaniom portal zyskasporo odwiedzających.Dodatkowo jeśli wpisy będą się często poja-wiać na Wykopie, ludzie będą kojarzyć, że artykuły w tym serwisie sąlubiane przez ludzi, przez co serwis jest atrakcyjny i warto tam zaglą-dać.Działania takie są oczywiście tępione przez innych użytkownikóworaz właścicieli serwisu.Jeśli jakiś nieuczciwy proceder się powtarza,dane konto może zostać zablokowane.3Wykop  Trafiłem szóstkę w lotka, http://www.wykop.pl/ramka/252876/trafilem-szostke-w-lotka/ [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum