[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Manifold).& & &.16zł / $10prawdą zawartą w naszej literaturze.Pieniądz korzeń wszelkiego zła (D.Manifold).5zł / $4 MICHAEL Journal c/o Renata StirratI na koniec, choć to wcale nie najmniej ważne,32 Dundee Ave, Holden Hill, SA 5088O pieniądzu i lichwiarzach (R.Gładkowski).6zł / $4aby wprowadzić Kredyt Społeczny musimy sztur Tel.: (08) 82610729 w jęz.polskim i angielskim(koszt przesyłki wliczony)mować Niebo licznymi modlitwami, szczególnie od-W języku angielskim i francuskim: Prenumerata-prezentmawiając codziennie Różaniec w rodzinach.JakoIn This Age of Plenty (Louis Even).& & &.&.&.$25.00Zamawiając prenumeratę jako prezent dla kogoś, czynisz wspa-pełnoetatowi Pielgrzymi św.Michała, poczytujemyThe Money Myth Exploded (L.Even).& &.&.$3.00 niałomyślny gest i niespodziankę.Przyczyniasz się także do po-sobie za punkt honoru odmawianie codziennie cogłębienia świadomości indywidualnej, rodzinnej i narodowej! ImWhat Do We Mean By Real Social Credit (L.Even).$4.00najmniej piętnastu dziesiątków Różańca, w naszejwięcej ludzi przeczyta nasze artykuły, tym więcej pozna prawdę.A Sound and Effective Financial System (L.Even).$4.00kaplicy, w naszych samochodach, w domach, itd.Na blankiecie lub zwykłej kartce papieru należy podać imię, nazwi-The meaning of Social Credit (Colbourne) & &.$13.00A ponieważ św.Michał Archanioł jest naszym pa-sko i adres osoby, która ma otrzymywać nasze pismo.Social Credit (C.H.Douglas).& & &.$18.00tronem, odmawiamy także codziennie Koronkę doEconomic Democracy (C.H.Douglas).& & & &.$21.00św.Michała, prosząc dziewięć chórów anielskich,Poprzednie wydania MICHAELAThe Money Trick (C.Barclay-Smith).& & &.&.$10.00za pośrednictwem św.Michała, o ich pomoc i wsta-Istnieje możliwość nabycia poprzednich numerów MICHAELA wThe Counterfeiters (L.Soucy).& & &.&.& $10.50wiennictwo.różnych językach.Cena każdego pojedynczego egzemplarza wy-The Monopoly of Credit (C.H.Douglas).& & &.$21.00nosi $3 / 5 zł, lub roczników: 1999-2002, 2003-2005, 2006-2008Gdy apostołowie i ich uczniowie chcieli wybraćThe Approach to Reality (C.H.Douglas).& &.&.$3.00(format 30 cm x 42 cm), solidnie zszyte i pięknie oprawione zielonaNaszego Pana na swego Króla, On ukrył się, móAn Introduction to Social Credit (Monahan).& & &.$13.00dermą w cenie $40 / 95 zł (koszt przesyłki wliczony).wiąc:  Formujcie innych jako chrześcijan, a będzieThe Nature of Credit (T.V.Holmes).& & &.$2.00cie mieli chrześcijaństwo.Jako Kredytowcy SpoUlotki / Bezpłatne wydania MICHAELASocial Credit Principles (C.H.Douglas).& & &.$1.50łeczni, możemy także powiedzieć:  Jeśli chcecieWhy I am a Social Crediter (B.Monahan) & & & & &.&.$3.00 Ci, którzy chcieliby otrzymać dowolną ilość bezpłatnych wydań MI-Kredytu Społecznego, formujcie więcej KredytowCHAELA, aby rozprowadzić je w swoim otoczeniu, proszeni są oThe New and The Old Economics (C.H.Douglas) & & &.$3.00ców Społecznych.Bądzmy apostołami poprzezskontaktowanie się z naszymi biurami.Wydania te są bezpłatne,Whose service is perfect freedom (C.H.Douglas) &.$10.00zachęcanie do prenumeraty MICHAELA ludzi wokół ale dotacje na pokrycie kosztów druku i wysyłki są mile widziane.The Tragedy of Human Effort (C.H.Douglas) & & & & &.$3.00nas, przez dystrybucję bezpłatnych wydań w milio-Dwumiesięcznik MICHAEL Journal: 1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0, Canada " Tel.: (450) 469-2209 " Fax (450) 469-2601marzec-kwiecień 20104Dwumiesięcznik MICHAEL: ul.Traugutta 107/5, 50-419 Wrocław, Polska " Tel.: (071) 343-6750 " www.michael.org.pl " redakcja@michael.org.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum