[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Jednakże wyniki badań nad rodziną i terapią par, a także istnienie synchroniczności,podwójnych sygnałów i zjawisk psychosomatycznych wskazują, iż teoria jednostki wymagauzupełnienia.Musi ona uwzględnić również teorię śniącego ciała i hologramu.Teorie te rozpatrująwszechświat i to, co się w nim dzieje, jako hologram: jest to wszechświat modelowany poprzezzbiorowe sny, który jawi się jako zbiorowe ciało, w skład którego wchodzimy ty i ja, ale także piec wkuchni i drzewa na dworze.Zbiorowa nieświadomośćWprowadzenie do współczesnej psychologii poglądów związanych z nieprzyczynowym widzeniemzjawisk stanowi głównie zasługę Junga.Pole, w którym żyjemy, Jung nazwał zbiorowąnieświadomością.Uważał, że jest ono kształtowane przez archetypy.Archetypy modelują pole napodobnych zasadach, na jakich konstelacje i związane z nimi mity (o których kiedyś sądzono, żerządzą wszechświatem) kształtują gwiazdy na niebie.Zgodnie z teorią Junga archetypy są  formami bez treści, przedstawiającymi jedynie możliwośćpewnego typu percepcji lub działania.Czytelnicy, którzy znają 1 Ching wiedzą, że koncepcjaarchetypów nie jest czymś nowym.Można ją odnalezć nie tylko we współczesnej fizyce ipsychologii, ale również w taoizmie, gdzie rządzące Tao jest polem z liniami siły zwanymi  liniamismoka.Linie te organizują tak różne wydarzenia, jak wybuchy pobliskich wulkanów, ból brzuchaprezydenta, kryzys na Bliskim Wschodzie i wylosowany układ monet, kiedy radzimy się I Chingu.Arnold Mindell  Zniące ciało w związkach 68  Teoria anthroposTeoria hologramu swoimi korzeniami sięga najdawniejszych czasów.Hologramy wyobrażano sobiejako bogów, którzy rządzą wszechświatem.Byli oni gigantami podobnymi do ludzi.Mitologowienazywają takie postacie obrazami anthropos.Buddyści na przykład wierzą w wielką i mądrą Istotęzwaną Atmanem1, w której wszyscy żyjemy W wielu wschodnich religiach zjednoczenie się z tąistotą uważane jest za cel życia.%7łydzi i chrześcijanie wierzą, że człowiek został stworzony napodobieństwo Boga.W wielu religiach wszechświat traktuje się jako gigantyczne,antropomorficzne bóstwo, którego ciało podzielone na części stało się różnymi elementami świata.Włosy bóstwa stają się drzewami, oddech wiatrem, krew rzekami itd.W swojej książce CreationMyths von Franz opisuje, w jaki sposób możliwe było, że postać anthropos była jednocześniespostrzegana jako świat i jego stwórca.Niektóre mity mówią, iż anthropos budząc się tworzy świat.Według innych  śni on świat do istnienia.W wielu mitach, gdy anthropos umiera lub zostaje zabity,rozpada się na kawałki.Zwiat i wszystkie jego elementy, takie jak wiatr, słońce, gwiazdy i woda,powstają z poszczególnych części jego ciała.Cykliczność budzenia się, snu i umierania anthropos jest mitycznym wyjaśnieniem wiecznegodoświadczania historii.Tłumaczy ona także, dlaczego mamy zarazem wrażenie wielości i jednościżycia naszej planety.Gdy anthropos nie śpi i jest zdrowy, dominuje harmonia i porządek.Ale kiedyzaczyna chorować lub umiera, tajemnicze odczucie jedności rozpada się i stajemy się samotnymi,wyizolowanymi jednostkami, zagubionymi w wielkim i przerażającym wszechświecie.W takichchwilach jesteśmy jak hologram rozbity na miliony kawałków.Każdy z nas jest maleńkimfragmentem zawierającym obraz całości i walczącym najlepiej, jak tylko potrafi, aby się znówpołączyć z całością.Kiedy anthropos rozpada się, nasze społeczne struktury i instytucje chwieją się w posadach.Zwiatu zaczynają zagrażać katastrofy, religie podupadają, a systemy rodzinne przeżywają falekryzysów.W poprzednim rozdziale pisałem o tym, że rodzina lub grupa podlega napięciom zpowodu procesu indywiduacji jednego z członków.Indywiduacja może się wiązać z rozwojem,śmiercią, zawarciem przyjazni poza grupą, narodzinami dzieci lub poważna chorobą.Takie zmianydruzgoczą system rodzinny i homeostazę organizmu.Podobnie jak anthropos rozpada się, gdyzmiana ściera się z nieugiętością [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum