[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.in.technologia druku powierzchniowego SMD, która pozwoli zminimalizować wymiary przy jednoczesnym polepszeniu parametrów.Istotnym czynnikiem występującym w tym systemie produkcyjnym jest zadowolenie klienta z zaoferowanego produktu.Jeden zadowolony klient jest w stanie przekonać innych (znajomych, kolegów, rodzinę).Tenże sam nabywca rozczarowany produktem może zniechęcić potencjalnych chętnych do zakupu produktu.Wiadomości pojawiające się na wektorze wyjścia pokazują rzeczywisty koszt wytworzenia danego wyrobu.Znając wartość tego kosztu można stwierdzić, czy koszt ten jest wyższy czy niższy od zaplanowanego.Pozwala to na ewentualne korekty dokonywane w przeszłości w taki sposób by wielkości rzeczywista i zaplanowana były jak najbardziej zbliżone.Aby ustalić pozycję strategiczną przedsiębiorstwa w jego sektorze gospodarczym i na jego rynku przeprowadzimy analizę SWOT.Wyniki tej metody służą do wyboru określonej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym do zaproponowania zasadniczej zmiany już realizowanej strategii rozwoju.Określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa na podstawie jego analizy wewnętrznej:a) Silne strony firmy- infrastruktura informatyczna - pozwala ona na szybką rejestrację zlecenia- firma dysponuje najwyższej klasy sprzętem technicznym i elektronicznym- wykwalifikowana grupa pracownikówb) Słabe strony firmy- zbyt niskie środki finansowe na zatrudnienie większej ilości specjalistów- zbyt wysokie ceny w porównaniu z innymi firmami konkurencyjnymi- zbyt niskie środki finansowania na reklamę firmyc) Szanse / sposobności firmy- na terenie Śląska nie drugiej firmy produkującej części do FIATA- wymagania klientów żądających wyspecjalizowanych usług, których nie zapewni inne przedsiębiorstwod) Zagrożenia- umacnia się konkurencja za strony firm takich jak ER.SI - Poland.W przypadku przedsiębiorstwa Magnetii Marelli Poland S.A możliwajest strategia agresywna.Dlatego też przedsiębiorstwo powinno podjąć następujące działania:- wzmocnić pozycję na rynku- wychwytywać nadarzające się okazje- przejmować przedsiębiorstwa o tym samym komplementarnym profilu- koncentrować zasoby na konkurencyjnych produktach, działalnościach- doskonalić swoje produkty [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum