[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Stan ten często towarzyszy~ 148 ~ doświadczeniom medytacji, kiedy to człowiek uwalnia się od poczucia dwoistości idoświadcza boskiego szczęścia.sanathana dharma - Odwieczna norma postępowania wypływająca z niezmiennejprawdy, którą jest Bóg. Sanathana Sarathi Tytuł miesięcznika wydawanego w Prasanthi Nilayam.sankalpa śakti - Moc stwarzania, siła woli wypływająca z poczucia jedności zBogiem, obecna (choć nie przejawiona) w ka\dym człowieku.sat-czit-ananda - Najwy\szy stan świadomości określany jako: istnienie-świadomość-błogość.Siddhi - Nadprzyrodzone moce właściwe ludziom na wysokim poziomie rozwojuduchowego.Zri - Tytuł wyra\ający szacunek, u\ywany w Indiach w odniesieniu do osób wysokorozwiniętych duchowo lub uwa\anych za święte.swami (swamid\i) -Tytuł szacunkuu\ywany w Indiach,szczególnie wodniesieniu do osóbduchowych.Sziwa - Jeden zaspektów Boga,postrzeganego whinduizmie jakotrójca.Bóg jakoOjciec, pełenwspółczucia opiekun,odpowiedzialny zawzrost itransformację duchową.Telugu - Język krainy Andhra Pradesh; ojczysty język Sai Baby.Weda (Wedy) - najstarsze teksty literatury indyjskiej, uwa\ane za teksty objawioneprzez Boga.Są to poetyckie hymny, mantry i inne teksty recytowane lub śpiewaneprzez kapłanów(Zwięte księgi).Wedanta - Ostatnia część Wed.wibhuti - Popiół symbolizujący nietrwałość wszelkich rzeczy materialnych.Wibhutipobłogosławione lub zmaterializowane przez Babę często pełni rolę środkazwalczającego choroby i strzegącego człowieka przed nieszczęściami.Wisznu - Aspekt Boga jako opiekuna.Jeden z trzech aspektów Najwy\szego Boga(obok Sziwy i Brahmy).~ 149 ~ ~ 150 ~ [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum