[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.in.: Miłość blizniego musi nabraćnajżyiuotniejszej treści! Poza bezbożitictwem najioiększą potwornością naszychstosunków jest wyniesienie nienazoiści do hasła zasady, oboioiązku.Trafiały sięzawsze przypadki nienawistnego nastawienia i nienawistnych czynów.Dzisiajatoli przeżywamy okres gloryfikacji nienawiści.Nienmuiść rozsadza społeczeństwo.Wyziębia świat (.) Przypomnę, że moralność katolicka każe ukazywać blizniego wkażdym człowieku mimo jego grzechów czy błędów.Także w przeciwniku każe namszanować dobrą wolę, uczciwość, zacność, zasługę (.).Bolszctoizmowi i pogań-stzou sprzeciwiajmy się walnie.Ałc, ale nawet bołszcioików, jaka ludzi, a ludzibędziemy kochać i będziemy ich jako bliznich r braci polecać Bogu i jego miłosierdziu.Boskie Serce Jezusa wszystkich ludzi obejmuje.Rozprzestrzeńmy swoje małeludzkie serca! (tamże, s.162-163).Pomimo tak jednoznacznego wystąpienia Prymasa Polski A.Hlonda przeciw jakimkolwiek przejawom nienawiści rozliczni autorzy żydowscy, tak jak H.M.Rabinowicz przekręcali jego wymowę i oskarżali, żc było44 ono rzekom o wyrazem zajadłego polskiego rasowego antysemityzmu, ne-nnwistnego wobec %7łydów.Nie brakowało autorów, którzy posuwali się dojeszcze bezczelniejszych kłamstw, tw ierdze, żc list pasterski Hlonda przezswoje jakoby pclnc nienawiści wobec ogółu %7łydów treści sprowokowałwiele pogromów %7łydów, w tym liczne przypadki ich śm ierci.M.in.zotwartym zafałszowaniem wymowy listu pasterskiego Hlonda wystąpi!znany historyk żydowski Reuben Ainsztein, skądinąd jeden z najbardziejzaciekłych polakożerców, pisząc, żc: Hlond w 1936 zachęcił w liście pasterskimdo aktów gwałtu, które spowodaioały zabójstwa i poranienia (R.Ainsztein  Je-wish Resistance in Nazi Occupied Eastem Europę", London 1974, s.172).Jeden z najjaskrawszych przykładów antypolskich oszczerstwpodanych na tle odpowiednio pociętego, zniekształconego cytatu z listukardynała Hlonda znajdujemy w e wspomnieniach Abrahama I I.Biderrro-na.Po przedstawieniu wypowiedzi kardynała jako rzekomo budzącej niechęć do %7łydów, Biderman napisał: Wkrótce po publikacji listu kardynała Hlonda fala pogromów zalała Polskę.Siedemdziesięciu dziewięciu %7łydów zamordowanoi wiele selek poraniono (A.H.Biderman  The World of My Past", RandomHousc, Australia 1995, s.96).Ataki na Jana Pawła IISzczególnie obrzydliwe były różne próby szkalowania wielkiegoPapieża-Polaka Jana Pawła II.Ojciec Zwięty przez ponad 25 lat swegopontyfikatu stal się symbolem ogromnych niestrudzonych wysiłków dlapobudzania dialogu między chrześcijaństwem a judaizm em.Jakże wymowne pod tym względem były słowa wypowiedziane przez niego ped-czns wizyty w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 roku: Jesteście naszymiukochanymi braćmi i ta paonym sensie naszymi starszymi braćmi.W czasie w izyt w obozach koncentracyjnych (Oświęcim, Brzezinka 1979, Majdanek1987, Mauthausen 1988) Ojciec Zwięty niezwykłe ostro piętnował nazizmjako  mroczną dzikość" i związany z nim antysemityzm jako  szatańskirasizm".Mimo to nie zabrakło nawet przeciw niemu oskaiżcń ze stronyniektórych fanatycznych kręgów żydowskich.W  Le M onde" z 9 września1989 r.pisano, żc Papież Jan Paweł U jest podejrzeioany o to, że udziela poparciatej części katolickiej ludności polskiej, która pozostała antysemicka.Niektóre organizacje żydowskie uznały kanonizowanie przez Jana Pawła II EdytyStein, niemieckiej %7łydówki, nawróconej na wiarę chrześcijańską i zagazo45 wanej w Brzezince za próbę  zawłaszczenia holokaustu".Po Mszy św.,odprawionej przez Ojca Zwiętego na miejscu kazni w Brzezince i wzniesieniu krzyża w Oświęcimiu w niektórych środowiskach żydowskich uznanoPapieża za  przywódcę katolickiego spisku", mającego na celu  chrystianizację" obozów śmierci.Z niebywale skrajną opinią wystąpił znany żydowski pisarz i filozof Elie Wieści, laureat pokojowej Nagrody Nobla, slądinądkrytykowany przez Szymona W icsenthala za jaskrawe przejawy tendencyjności i uprzedzeń.W ieści pozwolił sobie na stwierdzenie, że: Urządzającpielgrzymkę do obozu i zaznaczając śmierć o.Kolbe, Papież zdaje się jeszcze razumniejszać śmierć luszystkich fazimicnnych %7łydćno, którzy tam umarli [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum