[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Jest to rzutowanie w przyszłość, mentalne przećwiczenie nowych zachowań wprzyszłych sytuacjach.Jeśli wszystko do tej pory jest w porządku, nie ma powodu, dla którego niemiałbyś otrzymać sygnału  tak.Jeśli otrzymasz sygnał  nie , upewnij część, że wciążmoże używać starych zachowań, ale chciałbyś najpierw zastosować nowe możliwości.Jeśli wciąż odpowiedzią jest  nie , możesz przeramować część, która zgłaszasprzeciw, przeprowadzając ją przez cały sześciostopniowy proces.6.Sprawdzenie konsekwencji. Musisz wiedzieć, czy istnieją jakieś inne części twojej osobowości, które mogąsprzeciwiać się nowym wyborom.Zapytaj:  Czy jakaś inna część mnie samego mazastrzeżenia do któregoś z nowych wyborów? Bądz wrażliwy na każdy sygnał.Bądzcałkowicie obecny tutaj.Jeśli pojawi się jakiś sygnał, poproś tę część o jegointensyfikację, o ile rzeczywiście wskazuje on na zastrzeżenia.Upewnij się, czy nowewybory spotkają się z aprobatą wszystkich zainteresowanych części.W przeciwnymwypadku jedna będzie sabotować twoje starania.Jeśli pojawią się jakieś sprzeciwy, możesz postąpić dwojako: wrócić do punktu 2 iprzeramować tę część, która protestuje, albo poprosić część kreatywną, by w konsultacji zreagującą częścią stworzyła więcej możliwości.Upewnij się, czy te nowe wybory równieżnie spotkają się z negatywnym przyjęciem.Sześciostopniowe przeramowanie jest techniką pomocną w terapii i w rozwojuosobistym, związaną z kilkoma zagadnieniami psychologicznymi.Pierwsze to d r u g o r z ę d n a k o r z y ś ć: idea, że jakkolwiek dziwaczne idestrukcyjne wydawałoby się zachowanie, na jakimś poziomie służy ono zawsze jakiemuścelowi  cel ten zazwyczaj będzie nieświadomy.Nie ma bowiem sensu postępowaćcałkowicie przeciwko naszemu własnemu interesowi.Zawsze istnieje jakaś korzyść, tyle żemieszanina naszych motywów i emocji rzadko kiedy pozostaje w harmonii.Drugie to t r a n s.Każdy, kto przechodzi przez sześciostopniowe przeramowanie, jestw łagodnym transie, z uwagą zogniskowaną do środka.Trzecie  przeramowanie sześciostopniowe stosuje również u m i e j ę t n o ś c i n eg o c j a c y j n e pomiędzy różnymi częściami osobowości danej osoby.W następnymrozdziale przyjrzymy się zagadnieniu negocjacji w kontekście biznesu.LINIE CZASU (timeline*)Nie możemy być nigdzie indziej, jak tylko w terazniejszości.W naszych głowachposiadamy jednak maszynę czasu.Gdy śpimy, czas zatrzymuje się.W marzeniach na jawie iw snach możemy przeskakiwać pomiędzy terazniejszością, przeszłością i przyszłością bezżadnego wysiłku.Czas zdaje się pędzić lub wlec, zależnie od tego, co robimy.Czymkolwiekczas jest naprawdę, nasze jego subiektywne doświadczenie zmienia się nieustannie.Mierzymy czas dla zewnętrznego świata, posługując się kategoria odległości i ruchu(wskazówka poruszająca się po tarczy zegara).Jak nasz mózg operuje czasem? Musi byćjakiś sposób, inaczej nigdy nie wiedzielibyśmy, czy już coś zrobiliśmy, czy też dopierozamierzamy to zrobić; czy należy to do naszej przeszłości, czy przyszłości.Trudno byłobyżyć z nieustannym poczuciem dj vu odnoszącym się do naszej przyszłości.Jakie są różnicepomiędzy naszym sposobem myślenia o wydarzeniach przeszłych i przyszłych?Być może znajdziemy jakieś wskazówki w wielu potocznych zwrotach, jakie mamy natemat czasu:  nie widzę swojej przyszłości ,  całe jego życie nakierowane jest na przeszłość , spójrz przed siebie, a nie trać czasu na rozpamiętywanie przeszłości.Być może obrazy ikierunki odgrywają tu jakąś role.Wybierz teraz jakieś proste powtarzające się zachowanie, które wykonujesz prawiekażdego dnia, takie jak czyszczenie zębów, układanie włosów, mycie rąk, spożywanieśniadania czy oglądanie telewizji.Pomyśl, jak to było, gdy pięć lat temu wykonywałeś tę czynność.Nie ma być w niejnic specyficznego.Po prostu wiesz, że pięć lat temu też to robiłeś i udajesz, że potrafisz tosobie przypomnieć [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum