[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Powinien korzystać z wszystkich znanych środków, wktóre niestety dzisiaj już nikt nie wierzy.Skuteczność egzorcyzmu zależyod posiadanej wiary i łaski - egzorcysty.Prócz tego będzie udzielał prywatnie błogosławieństw, które nie potrzebujążadnego pozwolenia biskupa.Jednak, gdy egzorcyzm jest publiczny,wykonywany w imię Kościoła, konieczne jest pozwolenie Ordynariuszadanego miejsca, w którym Kościół znajduje się.Mówiłem już dawno, że strategią Boga jest zamieniać na dobro - całe zło,zdziałane przez moce piekielne i ich zastępy.Tymczasem moce piekielnestarają się obracać na zło, całe dobro dokonywane na ziemi przez duszedobrej woli.Godzina uwolnienia duszy z obsesji jest zawsze określona Wolą Bożą imoże być przyśpieszona dzięki pracy, wierze i pragnieniu uwolnieniachorego.Może też być przedłużona dla braku współpracy, wiary ipragnienia uwolnienia, lub nawet przez trwający jeszcze czyn ze stronytego, kto go wywołał.Obsesja może też być zatrzymana lub przedłużona tajemniczym zamiaremMiłości pragnącej zbawić dusze dotknięte, wraz z winowajcą, wszczególnym planie zbawienia.Synu mój, czas upływa i już jest bardzo blisko godzina w której wszystkozostanie nazwane po imieniu.Ujrzy światło dzienne diabelski plan dążącydo zatarcia tych bolesnych i szkodliwych rzeczywistości, którymi chcianozaatakować Kościół, nie pozwalając Mu bronić się.Posługując się zaśmężami Kościoła, szatan chciał umocnić swój diabelski plan i osłonić goprzed wszelkim kontratakiem, który by mógł przeszkodzić jego eskalacji.Jest to kolosalne oszustwo, którego ofiarami staje się wiele dusz, którepłacą swymi cierpieniami i nie otrzymują żadnej pomocy i pociechy odtych, którzy w zamiarach bożych powinni być ich opiekunami i obrońcami.Na dzisiaj dosyć.Błogosławię cię, jak zawsze, kochaj Mnie, módl się iwynagradzaj.35.SPISKI PRZECIW KOZCIOAOWI7.11.1978 r.Jezus: Pisz synu mój.Jestem Jezus.Trudna próba, którą teraz przeżywaszpotwierdza to, co ci powiedziałem.Uprzedzam teraz twoje pytanie imówię: nie zesłałem tej przykrej próby tylko dla ciebie, jest ona raczej dlainnych.Kiedyś zrozumiesz to i przekonasz się o prawdzie Moich słów.Całyludzki świat został strasznie oszukany i moją Wolą jest, by prawda zostałaludziom ujawniona.Ty, mój synu, zostałeś wybrany, jako uległe narzędziew realizacji Mego planu odnowy i odrodzenia Kościoła.- 407 - Obecnie nienawidzą ciebie, a dlaczego? Wiesz o tym.Twoi niewidzialni iwidzialni wrogowie wyczuwają, że miesiące już są policzone, że godzina wktórej Kościół, narody i państwa odkryją kolosalne oszustwo, którego byliofiarą przez całe wieki - jest bliska - stąd taki gniew!Ty, mój synu jako wybrany prorok, będziesz musiał oznajmiać duszomsłowami i pismem o paradoksalnym i okropnym spisku przeciw Kościołowii narodom.Zagłuszono w nich światło rozumu, rozsądku i światło Wiary.Nie mówię tu tylko o wierze katolickiej, ale mam na myśli wszelkie religie.Pozwala się, by uczeni, politycy, artyści, literaci i kościelni - mam tu namyśli należących do kościoła Lucyfera na ziemi, oraz tak liczni teologowie,współzawodniczyli w niszczeniu wielkich wartości Objawienia.Pozwala się,powtarzam, by wszyscy oni współubiegali się w niszczeniu pod błahymipretekstami to wszystko, co było dane ludom i narodom jako drogocennedziedzictwo prawdy, piękna i chwały całego rodzaju ludzkiego, jako jedynaspuścizna prawdziwej cywilizacji.36.PRAWDZIWA SYNTEZA TRAGEDII CZAOWIEKAJezus: Synu mój, wkrótce V część Orędzi oświeci ludzi co ich w niedługimczasie czeka.Tytuł tego Orędzia brzmi: "Miara jest pełna, czasza sięprzelewa".Ludzkość osądzi się sama.Zawarta tam jest rzeczywistasynteza nieludzkiej tragedii, przygotowanej przez wieki przez szatana ijego współpracowników - ludzi, którzy prawie przez wszystkich byli uznaniza wielkich.Gdy rozważyć to w świetle rozumu, wiary i logiki, widzi się okropnąniedorzeczność.Natomiast, gdy ujmie się to w ramy historycznegokonfliktu wynikającego z nieubłaganej nienawiści tajemnych potęgciemności przeciw Mocom Zwiatła, zawsze można zauważyć straszliwąlogikę tego stanu rzeczy.Pozostaje zawsze tajemniczym faktem, żewłaśnie ludzie bardziej uzdolnieni dają się łatwiej oślepić przez ciemnośćpiekielną i są autorami twórczego zła, ruiny duchowej, materialnej,intelektualnej, moralnej i cywilnej.Nie, synu mój, to nie przesada, jak mówią niektórzy.Nie jest to równieżprzesadny pesymizm, jak zarzucają inni.Nie są to w ogóle odpowiednieterminy, by określić ruiny spowodowane przez tych ludzi zmarnowanychpychą, ruiny wszelkiego rodzaju, a pochodzące z nienawiści.Nie, nie jest przesadą ponieważ olbrzymi zbiór zła, możecie poznać tylkoczęściowo przez wasze ograniczone widzenie.Z upływem czasu, gdy złosię zwiększy i osiągnie swój najwyższy szczyt, wtedy - wyjąwszywybranych - wszyscy inni staną się ofiarą.37.NIEZWIADOMOZ LUDZKAJezus: O nieświadomości ludzka jakże jesteś tajemnicza i niepojęta.Wyrzec się Zwiatła - dla ciemności, wyrzec się Prawdy - dla błędu, wyrzec- 408 - się %7łycia - dla śmierci, wyrzec się Miłości - dla nienawiści [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum