[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.O czym to, ich zdaniem, zdecyduje? zadawał sobie pytanie. Niewspominajcie tylko o tym mojej żonie dodał pogrążony w jakichś swoich myślach.I wtedy, nagle, doznał dojmującego przeczucia, że coś od tego zależało, coś ważnegona skalę przekraczającą jego wyobraznię. Czy jestem w coś wrabiany? spytał. W jaki sposób? Nie wiem. Skończył pisać, wcisnął klawisz ze słowem druk i maszyna do pi-sania, model z pamięcią, natychmiast wydrukowała jego list i wyrzuciła go do pojem-nika. Z moim podpisem powiedział Herb. Tak, list jest od ciebie.Podpisał list i zaadresował kopertę, przepisując adres z listu Manny ego.Nagle zasta-nowiło go, skąd Zina i Manny znali domowy adres Lindy Fox, który widniał na pięk-nie napisanym holograficznym liście chłopca.Nie do wytwórni, ale domowy, w Sher-man Oaks.Dziwne, pomyślał.Czyżby jej adres nie był zastrzeżony?Może i nie.Nie była zbyt sławna, jak mu niejednokrotnie przypominano. Nie sądzę, żeby odpisała powiedział. Cóż, wówczas trochę srebrnych grosików przejdzie z ręki do ręki. Kraina elfów rzucił natychmiast. Co? spytała Zina zaskoczona. Książka dla dzieci Srebrne grosiki.Klasyka.Jest tam zdanie: %7łeby dostać się dokrainy elfów, trzeba mieć srebrny grosik. Jako dziecko Herb miał tę książkę.Zina roześmiała się.Nerwowo, jak mu się wydało. Zina, czuję, że coś jest nie tak powiedział. Według mnie, wszystko jest w porządku. Zręcznym ruchem wzięła od niegokopertę. Ja wyślę obiecała. Dziękuję.Zobaczymy się jeszcze? spytał. Oczywiście. Zbliżywszy się do niego, wydęła wargi i pocałowała go w usta.136 Rozejrzał się i zobaczył krzewy bambusa, ale wśród zarośli przebiegał kolor, jakbyognie świętego Elma.Ten kolor, lśniąca, połyskliwa czerwień, wydawał się żywy.Zbierałsię to tu, to ówdzie, a tam, gdzie się zebrał, tworzył słowa lub raczej coś na podobień-stwo słów.Jak gdyby cały świat stał się językiem.Goja tu robię? zastanawiał się gorączkowo.Co się stało? Jeszcze przed chwilą mnietu nie było.Czerwony, połyskliwy ogień, jak widzialna elektryczność, przekazywał mu przesłanierozrzucone wśród krzewów bambusa, dziecięcych huśtawek i kęp suchej trawy.Będziesz miłował Pana Boga swegocałym swoim sercem, całą swoją dusząi całym swoim umysłem. Tak powiedział.Czuł lęk, ale ponieważ płynne języki ognia były tak piękne, za-chwyt przeważał nad strachem i rozglądał się oczarowany.Ogień poruszał się, zbliżałsię i oddalał, płynął tędy i owędy, tworząc sadzawki.Herb Asher wiedział, że patrzy nażywą istotę.Albo raczej na krew żywej istoty.Ten ogień był żywą krwią, nie fizyczną, alemagiczną, przemienioną.Schyliwszy się, drżącą ręką dotknął krwi i poczuł przenikający go dreszcz; wiedział,że ta żywa krew wniknęła w jego ciało.Natychmiast w jego umyśle uformowały się sło-wa:Strzeż się! Pomóż mi poprosił nieśmiało.Podniósłszy głowę, ujrzał przed sobą nieskończoną przestrzeń, bezmiar tak rozległy,że nie był w stanie go pojąć.Ta przestrzeń przekraczała wszelkie rozmiary i on sam roz-rastał się wraz z nią.O mój Boże, myślał, drżąc jak w febrze.Krew, żywe słowa i tuż obok jakiś rozum uda-jący świat, a może świat udający rozum, coś zamaskowanego, jakiś byt świadomy jegoistnienia.Nagle oślepił go promień różowego światła, poczuł straszny ból głowy i zasłonił oczyrękami.Oślepłem! pomyślał.Z bólem i różowym światłem przyszło zrozumienie, niepozostawiająca cienia wątpliwości wiedza.Wiedział, że Zina nie jest istotą ludzką i wie-dział też, że chłopiec Manny nie jest ludzkim dzieckiem.Zwiat, w którym przebywa, niejest światem realnym, tak mu powiedział promień różowego światła.Ten świat był sy-mulacją i coś żywego, rozumnego i dobrego chciało, żeby on to wiedział.137 Coś troszczy się o mnie i przeniknęło do tego świata, żeby mnie ostrzec, uświadomiłsobie, i to coś przybrało postać tego świata, żeby pan tego świata, władca tego nierzeczy-wistego królestwa nie wiedział, że to coś tu jest i że ujawniło mi prawdę.To straszna ta-jemnica, pomyślał.Można zostać zabitym za to, że sieją poznało.Jestem w.Nie bój się Dobrze powiedział, ale nadal cały się trząsł.Słowa w jego głowie, wiedza w je-go głowie.Ale był nadal ślepy i ból też nie ustępował. Kim jesteś? spytał. po-wiedz mi, jak się nazywasz.Valis. Kto to jest Valis? spytał.Twój Pan i Bóg Nie rób mi krzywdy poprosił.Nie bój się, człowiekuJego wzrok zaczął się poprawiać.Odjął ręce od oczu i zobaczył Zinę w zamszowejkurtce i dżinsach.Minęła zaledwie sekunda.Zina odsuwała się po pocałunku [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum 

try is Murder 04] A Lie for a Lie (pdf) 65/3654, 57/6449, 70/6349, 7/3744, 83/532,