[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Osiedle WschódJedna trzecia budynków to budynki średniowysokie (11-kondygnacyjne) wznoszone w Żyrardowie po raz pierwszy.Tym samym pojawiły się w nich pierwsze instalacje dźwigów osobowych,.W tym samym czasie, równolegle z realizacją os.Wschód ŻSM włączyła się w przebudowę centrum miasta.Osiedle CentrumW latach 1976-1977 zrealizowano i oddano do użytku dwa budynki wysokie przy ul.Mielczarskiego 11 i 19/23, o 190-ciu mieszkaniach.To spowodowało, że liczba mieszkań wybudowanych przez spółdzielnię w tej dekadzie lat wyniosła 2258, a cała społeczność spółdzielcza powiększyła się o kolejne 7,5 tys.mieszkańców.Spółdzielnia budowała także na osiedlach infrastrukturę techniczną oraz społeczną, bez której funkcjonowanie budynków byłoby niemożliwe.Zbudowano wówczas 5 kotłowni lokalnych, 3 hydrofornie, przedszkole, pawilony wolnostojące.Miasto zajęło się budową ulic, chodników, sieci zaopatrzenia komunalnego, organizowało linie komunikacji miejskiej.3.1.2.Lata 80-te w Żyrardowskiej Spółdzielni MieszkaniowejKolejna dekada działalności Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, to lata 80-te ubiegłego wieku.Okres walk o demokratyzację życia w kraju, o wolność gospodarczą.Ironią tych uwarunkowań niekorzystnie oddziaływujących na życie gospodarcze miasta był fakt, iż były to lata najowocniejsze dla sytuacji mieszkaniowej Żyrardowa.W tym okresie zbudowano i przekazano mieszkańcom prawie 2900 mieszkań w 60-ciu budynkach wielorodzinnych, co stanowi 43% całego zasobu mieszkaniowego ŻSM.I było to w chronologicznym porządku:- 8 budynków osiedla Teklin A o 395-u lokalach mieszkalnych, zakończone w 1981r.- 5 budynków os.Batory I (200 lokali) w latach 1981-82,- 3 budynki os.Centrum II (238 lokali) w 1983r.- 6 budynków os.Batory II (240 lokali) w latach 1983-85- budynek Hotelowo-Rotacyjny (159 lokali) w 1985r.- 6 budynków os.Batory IV (180 lokali) w latach 1986-87Osiedle Batorego- 27 budynków os.Teklin B (1680 lokali) w latach 1982-90- 4 budynki os.Piękna (190 lokali) w latach 1987-90.Osiedle PięknaObok budynków wielorodzinnych podjęto realizację budownictwa jednorodzinnego na os.Łąkowa,Osiedle Łąkowaa także wybudowano w osiedlach 2 przedszkola, 2 szkoły oraz wiele obiektów handlowych i garaży.ŻSM wybudowała również, w początkach lat 80-tych, 3 budynki mieszkalne o 150-ciu lokalach w Mszczonowie.Jednak z dniem 01 stycznia 1983 r.zasoby mszczonowskie zostały odłączone od ŻSM i Mszczonowska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła samodzielny byt.Trudności w zaopatrzeniu, w latach 80-tych nie dotykały jedynie dóbr konsumpcyjnych dla ludności.Obejmowały również całą sferę dostaw materiałów budowlanych i instalacyjnych do montażu oraz wykończenia budynków i mieszkań.W tym okresie rozbudowano system centralnych lub resortowych limitów i przydziałów na niezbędne materiały dla budownictwa.Przydziałami dysponowali wojewodowie i prezes Centralnego Związku Budownictwa Mieszkaniowego.Wsparcia logistycznego udzielali także inwestorom przyszli użytkownicy mieszkań, którzy sami wyszukiwali lepszych, od standardowych, materiałów wykończeniowych i we własnym zakresie przeprowadzali prace wykończeniowe w lokalach.W latach 80-tych istniała dwoistość planowania efektów budowlanych w mieście.Były to: plan budownictwa podstawowego na dany rok, przyjmowany do planów gospodarczych i budżetu miasta, a także tzw.plan budownictwa dodatkowego, na który nie zabezpieczano przydziałów materiałowych w centralnym rozdzielniku.Tylko od „przedsiębiorczości” kierownictwa spółdzielni i prezydenta miasta zależała wielkość ściągniętych do miasta reglamentowanych materiałów.Udręką w początkach lat 80-tych w żyrardowskim mieszkalnictwie było ujawnianie się wad budowlanych w obiektach wznoszonych w systemie budownictwa uprzemysłowionego, chodzi mianowicie o przemarzanie ścian wielkopłytowych, a także o słabą izolację wewnętrzną oraz o wydzielanie się substancji toksycznych w lokalach.W miarę upływu czasu, jeszcze w latach 80-tych podjęto walkę z tymi wadami [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum