[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.a) ustalenie stanu faktycznego,b) wyszukanie (ustalenie) normy prawnej odnoszącej się do danego stanu - kwalifikacja prawna,c) wnioskowanie i wydanie decyzji.8.Wykładnią prawa, czyli interpretacją prawa jest zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści norm prawnych, zawartych w przepisach.Rodzaje wykładni ze względu na podmiot:a) autentyczna - dokonywana przez ten sam organ, który wyadał interpretowany przepis, ma charakter obowiązujący i nie można od niej odstąpić,b) legalna- dokonywana przez organ państwowy, któremu to zadanie zostało specjalnie powierzone, ma charakter obowiązujący,c) praktyczna - dokonywana przez organ państwowy w toku stosowania prawa (wykładnia sądowa) , wykładania dokonywana przez Sąd Najwyższy wpływa na ujednolicenie orzecznictwa sądów,d) doktrynalna - zawarta jest wciąć kolumnami! [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum