[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Generalnie w[Author ID1: at Sat Nov 3 08:37:00 2001]W[Author ID1: at Sat Nov 3 08:37:00 2001]ykonanie polecenia mount wymaga uprawnień administratorskich.Opcja -o pozwala na podanie różnych opcji, na przykład,[Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001] ro — [Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001]dla dostępu do urządzenia w trybie tylko do odczytu (read-only).Opcja -t pozwala sprecyzować typ systemu plików (np.[Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001]a przykład:[Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001] ext2, msdos lub iso9660, który jest używany dla dysków CD-ROM).mv paths target[Author ID1: at Wed Nov 7 13:41:00 2001]punkt_docelowy[Author ID1: at Wed Nov 7 13:41:00 2001]Przenosi określone pliki lub katalogi do podanego celu (pliku lub katalogu).passwdpasswd user[Author ID1: at Wed Nov 7 13:41:00 2001]użytkownik[Author ID1: at Wed Nov 7 13:41:00 2001]Zmienia hasło aktualnie zalogowanego użytkownika lub określonego użytkownika,[Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001] co wymaga uprawnień użytkownika root.Komenda [Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001]Program [Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001]zapyta o nowe hasło i o potwierdzenie nowego hasła.ping hostWysyła żądanie echa poprzez TCP/IP do określonego komputera.Odpowiedź (echo) oznacza,[Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001] że komputer funkcjonuje.pr files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]Formatuje określone pliki do drukowania, poprzez np.:[Author ID1: at Sat Nov 3 08:38:00 2001] wstawianie stron przerw.Komenda [Author ID1: at Sat Nov 3 08:39:00 2001]Polecenie [Author ID1: at Sat Nov 3 08:39:00 2001]zawiera [Author ID1: at Sat Nov 3 08:39:00 2001]posiada [Author ID1: at Sat Nov 3 08:39:00 2001]wiele opcji i argumentów.psps -auxWyświetla procesy uruchomione przez aktualnie zalogowanego użytkownika.Drugi wariant pozwala na wyświetlenie wszystkich procesów danego użytkownika wraz z opisami.pwdPokazuje ścieżkę bezwzględną aktualnego katalogu roboczego.rebootPonownie uruchamia system (wymaga uprawnień administratora systemu, czyli [Author ID1: at Sat Nov 3 08:39:00 2001]root[Author ID1: at Sat Nov 3 08:39:00 2001]).resetCzyści ekran terminala i resetuje jego status.rm files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]rm -i files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]rm -f files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]rm -if files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]rm -rf files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]Usuwa określone pliki lub (kiedy używa opcji -r) rekursywnie usuwa wszystkie podkatalogi określonego katalogu.Opcja -i powoduje, że komenda [Author ID1: at Sat Nov 3 08:40:00 2001]polecenie [Author ID1: at Sat Nov 3 08:40:00 2001]pyta o zgodę na usunięcie określonego pliku, katalogu bądź podkatalogów.Opcja -f wyłącza potwierdzanie usuwania.Ponieważ usunięte pliki nie mogą być (generalnie) odzyskane, opcja -f powinna być używana z wielką ostrożnością, zwłaszcza jeśli jest używana przez użytkownika root!rmdir directories[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]katalogi[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]rmdir -p directories[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]katalogi[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]Usuwa określone puste katalogi lub,[Author ID1: at Sat Nov 3 08:40:00 2001] kiedy podana zostanie opcja -p,[Author ID1: at Sat Nov 3 08:40:00 2001] usuwa puste katalogi wraz z określoną ścieżką.shutdown minutes[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]minuty[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]shutdown -r minutes[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]minuty[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]Zamyka system po określonym czasie (wymaga uprawnień użytkownika root).Opcja -r powoduje ponowne uruchomienie systemu (reboot) po jego uprzednim zamknięciu.sleep time[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]czas[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]Powoduje wstrzymanie interpretera komend [Author ID1: at Sat Nov 3 08:40:00 2001]poleceń [Author ID1: at Sat Nov 3 08:40:00 2001]na określoną ilość sekund.sort files[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]pliki[Author ID1: at Wed Nov 7 13:42:00 2001]sortuje [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]Sortuje [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]określone pliki.Komenda [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]Plecenie [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]posiada wiele użytecznych argumentów, sprawdź w dokumentacji.split file[Author ID1: at Wed Nov 7 13:43:00 2001]plik[Author ID1: at Wed Nov 7 13:43:00 2001]Rozdziela plik na kilka mniejszych plików.Polecenie to [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]posiada wiele opcji i argumentów o których możesz przeczytać w dokumentacji.susu user[Author ID1: at Wed Nov 7 13:43:00 2001]użytkownik[Author ID1: at Wed Nov 7 13:43:00 2001]su -su - uż[Author ID1: at Wed Nov 7 13:43:00 2001]user[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899]ytkownik[Author ID1: at Wed Nov 7 13:43:00 2001]Zmienia aktualnego użytkownika na root lub na określonego użytkownika (ta [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]druga opcja wymaga uprawnień administratora, czyli [Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]root[Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]).Opcj[Author ID1: at Sat Nov 3 08:41:00 2001]a — przeprowadza kompletny proces logowania [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum