[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Praca [10] zawiera opis zagadnień dotyczących negacji warstwowej, związków między algebrą relacji, Datalogiem a rachunkiem relacyjnym, a także przetwarzania reguł Datalogu zawierających negacje lub bez negacji.1.Apt K.R., Blair H., Walker A.: Towards a theory of declarative laiowledge, w Foundations of Deductive databases and Logic Programming (J.Minkler, ed.) s.89-148, Morgan­-Kaufman, San Francisco, 1988.2.Bancilhon F., Ramakrishnan R.: An amateur's introduction to recursive query-processing strategies: ACM SIGMOD lntl.Conf.On Management of Data, s.16-52, 1986.3.Chandra A.K., Harel D.: Structure and complexity of relational queries.J Computer and Svstem Sciences 25:1, s.99-128.4.Codd E.F.: A relational model for large shared data banks, Comm.ACM 13:6, s.377-387, 1970.5.Codd E.F.: Relational completeness of database sublanguages, w Database Systems (R.Rustin, ed.).Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1972.6.Gallaire H.Minker J.: Logic ofdatabases.Plenum Press, New York, 1978.7.Naqvi S.: Negation as failure for first-order queries.Proc.Fifth ACM Symp.On Principles ofDatabase systems, str.114-122, 1986.8.Nicolas J.M.: Logic for improving integrity checking in relational databases.Acta infor-­matica 18:3, s.227-253, 1982.9.Ulhnan J.D.: Pr-inciples of Database and Knowledge-Base Systenas, Volume I.Computer Science Press, New York, 1988.10.Van Gelder A.: Negation as failure using tight derivations for general logic programs, w Foundations of Deductive databases and Logic Programming (J.Minkler, ed.) s.149­176, Morgan-Kaufman, San Francisco, 1988 [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum 

hp">Viktor E. Frankl psychoterapia dla kazdego Lista plikw exe do pobrania, pobierz, download
Lista plikw doc do pobrania, pobierz, download
Lista plikw pdf do pobrania, pobierz, download
Czy grozi nam debilizacja RPG?
asus a6b00u
MRx