[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Jeśli będziecie to Państwo robić codziennie, to okulary nie będąWam potrzebne, a i ręce będą zawsze wypoczęte.Pytanie: Czy sposób od\ywiania mo\e wpłynąć na płeć przyszłegodziecka? (El\bieta, Maciej P.)Odpowiedz: W ostatnich latach nagromadziło się niemało faktówpotwierdzających związek między spo\ywaniem określonych produktów,a płcią przyszłego dziecka.Na jednej z japońskich wysp Dzinodzi przez wiele lat rodzi się 4razy więcej chłopców ni\ dziewczynek.Japońscy uczeni sądzą, \eprzyczyną tego jest miejscowa woda pitna zawierająca zwiększoną ilośćzwiązków zasadowych.Według opinii francuskich medyków sposóbod\ywiania w 80% określa płeć przyszłego dziecka, w tym, \eby począćchłopca mał\onkowie powinni spo\ywać więcej potasu, a dziewczynki wapnia.Produkty sprzyjające urodzeniu chłopca: zasadowe wody mine-ralne, soki owocowe, wędliny, wędzonki, białko jaj, ziemniaki,grzyby, groch, banany, daktyle, morele, pomarańcze, czereśnie, śliwkisuszone.Produkty sprzyjające urodzeniu dziewczynki: wapniowe wody mine-ralne, czekolada, kakao, jaja, twaróg, kefir, śmietana, \ółte sery,pieczywo, wypieki bez dro\d\y, bakła\any, buraki, marchew, ogórki,cebula, papryka, jabłka, truskawki, maliny, grapefruity, cytrusy, orze-chy, cukier, miód, d\emy.Pytanie: Wiele lat bez rezultatu leczę zapalenie gruczołu krokowego.Mo\e medycyna ludowa zna jakieś recepty? (Roman B.)191 Odpowiedz: Uwa\am, \e nie zaszkodzi napisać o przyczynach tejchoroby, poniewa\ według danych statystycznych powstaje ona u cotrzeciego mę\czyzny po 45 roku \ycia.W swoim początkowym studiumzapalenie sterczą przebiega bezobjawowo i dlatego nale\y zwrócić uwagęszczególnie na to, czy:1) Częściej ni\ zwykle odczuwamy parcie na mocz;2) Strumień moczu jest cienki, mocz oddajemy z przerwami, wolno;3) W miarę powiększania się gruczolaka parcie na mocz staje sięcoraz częstsze, budzi w nocy, zakłóca sen;4) Pomimo silnego natę\ania się nie udaje się całkowicie opró\nićpęcherza moczowego.Jeśli na te objawy nie zwróci się uwagi i nie rozpocznie leczenia tomogą się rozwinąć infekcyjne procesy zapalne w drogach moczowych,które spowodują cię\kie schorzenia nerek i częściowe osłabieniepotencji.Dlatego te\ mę\czyznom po 40 roku \ycia radzę raz w rokuodwiedzić urologa, a po 55-tym roku \ycia dwa razy w roku.Zrodki profilaktyczne, których nale\y przestrzegać po 40 roku \ycia.1.Unikać siedzącego trybu \ycia.2.Nie doprowadzać do zaparć.3.Nie ziębić ciała (szczególnie nóg).4.Nie nadu\ywać alkoholu.5 Starać się więcej spo\ywać warzyw, owoców, kwaśnych produktówmlecznych: kasze na wodzie, buraki, kapusta, ciemne pieczywo; pićkoktajle ze świe\ych soków: burak + marchew + ogórek w proporcji(1:3:1).6.W chłodnych porach nosić bieliznę, nie stać długo na mrozie.7.Więcej spacerować niezale\nie od pogody.8.Nie dopuszczać do nadwagi.9.Zdecydowanie ograniczyć cukier, słodycze, wyroby mączne.10.Prowadzić aktywny tryb \ycia, koniecznie rano się gimnastykować, przeprowadzać kuracje hartujące (naprzemienny ciepłyi zimny natrysk) i szczególnie hartować stopy (krótkotrwałe polewanie zimną wodą, rozcieranie, chodzenie boso po trawie, popla\y, itd.).192 Tym, którzy ju\ cierpią na tę chorobę polecam następujące sposoby:Recepta Nr 1.Oczyszczenie układu moczowo-płciowego.W 1-szym dniudo półlitrowego słoika wsypać 2 ły\ki nieoczyszczonego ry\u, nalać do pełnazimnej, przegotowanej wody i odstawić na 24 godziny.W 2-gim dniu wziąćdrugi słoik, nasypać do niego ry\u, zalać wodą, a z pierwszego słoika ry\przepłukać i znów zalać wodą i odstawić na 24 godziny.I w ten sposóbcodziennie dodawać po nowym słoiku, a w pozostałych przepłukiwać ry\ izalewać wodą.Po 5 dniach będziemy mieli 5 słoików z zamoczonym ry\em.Wszóstym dniu ugotować ry\, który był w słoiku nr 1, gotować 15 minut iod razu zjeść niczym nie zagryzając.Mo\na jedynie dodać niewielemasła śmietankowego lub oleju roślinnego, ale w \adnym wypadku soli.Po zjedzeniu ry\u przez 3 godziny nie nale\y nic jeść ani pić.Do słoikanr 1 znów nasypać ry\u, zalać wodą i postawić ze słoikiem nr 5.Takpostępować przez 2 miesiące po kolei przestawiając słoiki.Ta kuracja likwiduje procesy zapalne prostaty u mę\czyzn i układumoczowo-płciowego u kobietRecepta Nr 2.Herbata imbirowa.Codziennie pić 1 szklankę herbaty o następującym składzie: 1 torebkęzielonej lub czarnej herbaty nale\y zalać wrzątkiem, odczekać 3minuty, następnie wło\yć 2 ły\eczki od herbaty śmietanki, pół ły\eczkimasła, 1 ły\eczkę miodu i pół ły\eczki sproszkowanego imbiru.Wszystkodokładnie rozmieszać i pić.Ten przepis poleca mądra nauka mikrobiotyka.Pić herbatę imbirową nale\y przez 2 miesiące, a jeśli będziesmakowała to i do końca \ycia.Składniki tej herbaty nasycają organizmwszystkimi istniejącymi mikro- i makroelemen-tami.Pytanie: Pisze Pan, \e kawa jest szkodliwa, a ja czytałam o tym, \ekawa jest po\yteczna (o korzyściach płynących z picia kawy).(Bo\enaT.)Odpowiedz: Jeśli chcecie Państwo mieć dobre zdrowie, unikajciespo\ywania kawy.Kawa jest pozbawiona wartości od\ywczych.Tomi-naznajdująca się w tym napoju utrudnia przyswajanie białka, zmniej-193 sza zawartość cennych mikroelementów w organizmie, takich jak:\elazo, wapń, a tak\e witamin z grupy B.Mocna kawa silnie  uderza" wwątrobę, dlatego amatorów kawy po wypiciu kolejnej fili\anki (po 10 15minutach) zaczyna  trząść".Francuscy medycy stwierdzili, \e ci, którzy pijąpowy\ej 3 fili\anek kawy dziennie cierpią na ukrytą formę anemii, a uosób pijących do 6 fili\anek kawy dziennie zaobserwowano objawyparanoi.Nale\y jeszcze dodać, \e kawa posiada zdolność zatrzymywaniaw organizmie radionukleidów.Bardziej optymistycznie patrzą na kawę uczeni z USA, którzy wciągu 25 lat prowadzili badania wśród 85 tysięcy pracownikówamerykańskich szpitali.Wyniki przez nich opublikowane dowodzą, \ekofeina silnie oddziaływuje na organizm.Istnieje związek między piciemkawy, a skłonnościami samobójczymi.Ci, którzy w ogóle nie piją kawy o 66% częściej myślą o tym, \enadszedł czas po\egnać się z \yciem.Wniosek jest jednoznaczny: wmałych dawkach (1 fili\anka dziennie) kawa posiada silne właściwościantystatyczne.Tak więc nie istnieją szkodliwe i korzystne produkty.Nawet trucizna w małych dawkach jest lekarstwem.Wszystko zale\y odumiaru.Dowiedziono naukowo, \e ró\ne płyny w ró\ny sposób wymywająkamienie z nerek.1.Coca-cola  2%2.Przegotowana woda  2-4%3.Stołowa woda mineralna  6  8%4.Inne rodzaje wody mineralnej  12 18%5.Herbata - 12%6.Kawa - 16%7.Piwo - 20%8.Zielona herbata - 46-60%Dlatego dobrze jest od czasu do czasu pić wodę mineralną, herbatę,kawę, a nawet piwo, ale najlepiej jest pić zieloną herbatę.194 Pytanie: Ja nie wierzę, \e prawidłowo się od\ywiając mo\na \yć 150lat.(Jacek K.)Odpowiedz: Sądzę, \e Pan jest jeszcze zbyt młody, a młodzi ludzie niemyślą o zdrowiu [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum