[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Tak więc dla żołędzi na przykład poszukamy słówzaczynających się na ż (lub rz ), dla dzwonków na d itd.Natomiast drugą spółgłoskę w słowiezakładce wezmiemy z fonetycznego alfabetu cyfrowego.Powiedzmy, że chodzi nam o 5-tkę pik (wino).Zakładka dla tej karty powinna więc zaczynać się na w a kończyć na l , gdyż 5 to l.Bez specjalnegowysiłku wyobraznia może ci podrzucić słowo wal (wieloryb), krótkie i łatwe do zobaczenia, a więc walto zakładka dla 5-tki pik.Dla 3-ki karo (dzwonek) zakładka musi zaczynać się na d a kończyć na m (3).Możesz więcprzyjąć np.dom, swój dom itp.Poniżej znajdziesz propozycje zakładek dla całej talii.Zanim nauczysz się ich na pamięć,przeczytaj jeszcze kilka niezbędnych komentarzy.Trefle / %7łołędzie Kara / Dzwonki%7ł A - żyto D A - dudy105 %7ł 2 - żona D 2 - DNA%7ł 3 - Rzym D 3 - dom%7ł 4 - żar D 4 - dory%7ł 5 - żel D 5 - Dyl%7ł 6 - żujec D 6 - duj%7ł 7 - żuk D 7 - dok%7ł 8 - żółw D 8 - drzwi%7ł 9 - rzep D 9 - dąb%7ł 10 - rzęsa D 10 - DOS%7ł Walet - żółty duch D Walet - DDT%7ł Dama - żeton D Dama - Dydona%7ł Król - żołędzie D Król - dzwonekKiery / Serca Pik / WinoS A - sad W A -wataS 2 - San W 2 - WaniaS 3 - sam W 3 - wymięS 4 - ser W 4 - wórS 5 - sól W 5 - walS 6 - sieja W 6 - wijS 7 - sak W 7 - wekS 8 - Sawa W 8 - warzywaS 9 - sęp W 9 - wieprzS 10 - SOS W 10 - wózS Walet - Sadat W Walet - wideta, wedeta106 S Dama - sułtan W Dama - węszący szatan13S Król - serce W Król - wino (butelka wina)W tym systemie as ma wartość 1, walet 11, dama 12, a dziesiątka - 0.Natomiast zakładką dlakróla jest obraz jego koloru.Zauważyłeś zapewne, że niektóre zakładki dla kar i pików są identyczne,jak zakładki liczbowe w przedziale od 1 do 12-tu i powyżej 80, ale nie martw się tym, zakładki z jednejalbo drugiej listy nigdy ci się nie pomylą.Jak teraz magicy pamięciowi zadziwiają swoją publiczność? Bardzo prosto: każdą wywoływanąkarę łączą, kojarzą z kolejną zakładką liczbową z Systemu Głównego.Jeśli np.pierwszą pokazaną kartąjest 7-ka karo, której zakładką jest dok, łączą ją, oczywiście żywym obrazem, z zakładką liczby 1, czyliduchem.Może np.w doku, w stoczni razem z duchami zwodowaliście statek? Był chrzest, pijecieszampana, wystraszona publiczność wpada do wody& Staraj się we wszystkich skojarzeniach jak zawszesłyszeć, dotykać, smakować itd.Jeśli następną wywoływaną kartą będzie as kier, łączysz zakładkę tejkarty, czyli sad, z zakładką cyfry 2, czyli obrazem Noego, np.sędziwy Noe wnosi kwitnące drzewaowocowe na arkę (a deszcz już leje, wody wzbierają, zwierzęta ryczą a Noe nic, tylko sadzi ten sad napokładzie& ).Możesz te drzewa owocowe wnosić ty osobiście w prezencie dla Noego, itd.Jeśli kolejnakarta to dama pik, połącz żywym obrazem węszącego szatana z myszą lub myszami, co może byćbardzo proste, itd.Zauważ, że kiedy w ten właśnie sposób na 52 zakładkach liczbowych wieszasz jak na hakach 52karty z całej talii, wykorzystujesz obie półkule mózgu; lewą analityczną, logiczną i chronologiczną iprawą - twórczą, pełną fantazji i barwnych, żywych skojarzeń.Mam nadzieję, że tych kilka przykładówprzekonało cię, iż zapamiętanie rozkładu czy kolejności dowolnych kart jest w istocie sztuką bardzoprostą, a jednocześnie bardzo spektakularną, jeśli demonstrujesz ją przed szerszą publicznością.Zabawy pamięciowe z kartami można uatrakcyjnić jeszcze bardziej.Ktoś np.pokazuje ci kolejnekarty z potasowanej talii, z wyjątkiem sześciu lub siedmiu, które ty potem wymienisz bez żadnych13jeśli nie boisz się brykającej wyobrazni, zobacz tu wszy szatyna (przyp.tłum)107 trudności.Masz tu dwie metody do wyboru.Pierwsza jest identyczna z techniką opisywaną w rozdziale5., a więc każdą wywoływaną kartę, ściślej jej zakładkę, łączysz jakoś np.z blokiem lodu.Kiedypokazano ci już wszystkie karty, przebiegasz teraz w myślach kolejne zakładki i znajdujesz te, którychnie połączyłeś z blokiem lodu (to będą te odłożone).Jeśli np.słyszysz 4 trefl możesz wyobrazić sobie,że oto tańczysz z żar-ptakiem na bryle lodu, lód topnieje i ptak się sam ugasił.Taki obraz raczej trudnozapomnieć.Natomiast kiedy nie usłyszałeś 4-ki trefl, nie pokazano ci tej karty, pamięć nie podsunie ciżadnego skojarzenia z lodem, nie zobaczysz żadnego obrazy, a więc 4-ka trefl została schowana.Drugi sposób to zmiana, zniekształcenie, uszkodzenie zakładki wywoływanej karty.Słyszysznp. 10 pik.Wiesz, że zakładką tej karty jest słowo wóz, a więc zobacz jak od tego wozu odpadają koła.Słyszysz król karo - aha, czyli dzwonek, więc urwij mu serce na przykład, itp.Techniki opisane w tym rozdziale to podstawa zapamiętywania kart.Nietrudno zauważyć, jakprzydatna to umiejętność np.w brydżu.Ileż to ludzi powtarza mechanicznie to co zeszło lub co ichpartner ma jeszcze w ręku, po czym z jękiem przyznają, że znowu się pogubili.Ale ty przecież znasz jużmetodę, dzięki której zadanie takie może być nie tylko łatwe i przyjemne, ale również bardzo rozwijającewyobraznię, pamięć i twórcze możliwości twego mózgu, bez względu na to, czy grasz w karty napoważnie , czy też bawisz się tylko karcianymi sztuczkami.Ilustracja I.Aańcuchowa Metoda Skojarzeń: wyobraznia,przesada, niecodzienność, skojarzenia, kolor& Patrz str.&Ilustracja II.Przykład wykorzystania zakładek rzymskich.Patrz str.&Ilustracja III - patrz rysunek odręcznyIlustracja IV.Przykład zapamiętania snu, pokazujący główneobrazy marzenia sennego.Patrz str.&UWAGA! trzeba wykonać zupełnie inną ilustrację,odpowiadającą tekstowi tłumaczenia, str.& !!!108 Rozdział 15.Jak podwyższyć współczynnik inteligencji (II) dzięki zapamiętywaniau dużych liczb.Zapamiętanie liczb wielocyfrowych w teście na str.& sprawiło ci zapewne najwięcej trudności,ale nie powinieneś się tym przejmować, gdyż większość ludzi w testach na inteligencję zapamiętujenajwyżej liczby 7 - 8 cyfrowe.Mając na przykład do zapamiętania liczbę 95862190377 najczęściejrobimy to tak: powtarzamy kilkakrotnie pierwszą cyfrę, potem pierwszą i drugą, pierwszą, drugą i trzecią,i tak dalej, ale i tak gubimy się przy powtórce całości; czasem dzielimy całą liczbę na grupy 2 - 3cyfrowe, ale zapominamy potem w jakiej szły kolejności i co zawierały; szukamy równieżmatematycznych zależności miedzy kolejnymi cyframi, co komplikuje sprawę jeszcze bardziej, lubpróbujemy wreszcie zobaczyć tę liczbę, zwizualizować po kolei każdą jej cyfrę, chociaż obraz całości blednie już po kilku sekundach.Zapewne tak właśnie wykonywałeś ten test, używałeś jednego z tych sposobów lub ichkombinacji.Można jednak inaczej.Wykorzystaj GSP [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum