[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.Tego popołudnia jednak nie zasiadłjak zwykle do smacznej herbatki, gdyż zastał Samantę wzburzoną, a o herbacie nie było nawet co marzyć.Znowu zaczęła spacerować tam i z powrotem. Byłam wprost przerażona, kiedy zobaczyłam to hochsztaplerstwo w aptekach! A aptekarze albo mają to wszystkogłęboko w nosie, albo nie wiedzą, co sprzedają.Zresztą bezwzględu na przyczynę tego stanu rzeczy, ważne jest to, żeklient jest narażony na szkody. Aptekarze działają zgodnie z prawem.Przystanęła i popatrzyła mu w oczy. A owszem, zgodnie z prawem, ale tak być nie powinno! W ten sposób każdy może za pomocą zabarwionej wodyi ładnej nalepki oszukać niewinnych ludzi.I może im jeszczewyrządzić dużą krzywdę. Zabarwiona woda nikomu jeszcze krzywdy nie wyrządziła. Ależ tak, Stanton! Właśnie tak! Te pseudolekarstwapowstrzymują ludzi od szukania fachowej porady!Przyglądał się jej pięknym rysom i żałował, że odrzuciłajego zaloty. Nic na to nie poradzisz, Samanto.511  Ludzie mają prawo do informacji, Stanton.Mają prawo wiedzieć, co zawierają apteczne butelki.Być może z chwiląkiedy ostrzeżemy opinię publiczną, ktoś postara się o wprowadzenie ustawy, która nakazywałaby producentom lekówumieszczenie składu na opakowaniach.Stanton potrząsnął głową.Wstał i podszedł do okna.Minęmiał sceptyczną. To ciężka bitwa, Samanto.Stowarzyszenie Farmaceutów ma silne lobby.Co roku do Kongresu wpływają projektyustaw i umierają tam cichą śmiercią. Możemy zwrócić się o pomoc do prasy. Nic z tego.Gazety czerpią ogromne dochody z reklammedykamentów. Musi być jakiś sposób!Spojrzał na nią i zakołysał się na piętach. Samanto, słyszałaś o Harveyu Wileyu? Tak, chyba tak.To szef departamentu chemii w Ministerstwie Rolnictwa? Wiley walczy z producentami i kupcami żywności, bochce ich powstrzymać od skażania produktów, co robią po to,żeby zwiększyć zyski.Pakują ałun do chleba, żeby był cięższy,do cukru dosypują piasek, kawę mieszają z kurzem, mlekoz kredą, puszkują nasączaną chemikaliami wołowinę.Ichpomysłowość jest wprost niewyczerpana.Sklepikarze i dostawcy, podobnie jak producenci leków, mogą swobodnie robić z żywnością to, na co im przyjdzie ochota, i nie musząinformować o tym klientów.Harvey Wiley prowadzi swojąkrucjatę o to, by na opakowaniach z jedzeniem producentmusiał napisać, czego do towaru dodał.Jak dotąd żadenz jego projektów nie przeszedł w Kongresie.A Harvey Wileyjest człowiekiem o niemałych wpływach. Stanton, musimy coś zrobić!Weatherby myślał przez chwilę. To wolny kraj, Samanto.Producent leków może sobiedowolnie ustalać skład medykamentu.Rząd nie ma na towpływu. Nie twierdzę, że powinien go mieć.Obstaję wyłącznieprzy tym, żeby ze względu na dobro konsumenta producent512 umieszczał na leku informację, co ten lek zawiera.Ludziemają prawo wiedzieć, co siedzi w lekarstwach, które w dobrejwierze kupują! Klient wchodzący do apteki ma prawo wiedzieć, na co wydaje zarobione pieniądze! Mówisz o interwencji rządowej. Wprost przeciwnie.Mówię o prawach obywateli.Ludzie muszą mieć wolny wybór, nie wolno skazywać ich nahochsztaplerstwo.Stanęła obok niego przy oknie i wyjrzała na ulicę. Stanton, od lat czuję, jak narasta we mnie oburzenie.Za każdym razem kiedy do szpitala trafia ofiara farmaceutycznego oszustwa, mam ochotę krzyczeć.Nadeszła już pora,żeby ukrócić ten interes!Przyglądał się jej zdecydowanej twarzy.Tę minę znał napamięć i wiedział, że nie odwiedzie już Samanty od jej planu. Co chcesz zrobić? Przede wszystkim będę pouczać wszystkie pacjentkiszpitala, a pózniej spróbuję dotrzeć do jak najszerszych mas.Ktoś mnie jednak usłucha.4Być może inni przyzwyczaili się do jego brzydoty, aleAdam wciąż do niej nie przywykł.Ilekroć zerkał w lustro,widok własnej twarzy napełniał go wstrętem.Dlatego właśnienie trzymał lustra u siebie w sypialni i dlatego nigdy nie miałschludnie uczesanych włosów.Zdarzały się jednak takiesytuacje, kiedy nie mógł udawać, że nie wie, jak wygląda [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum