[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.w specjalnych tulejkach,z kołnierzami wklejanymi w warstwach hydroizolacyjnych, miejsca osadzenia wpustów i kanalików podłogowych, gdzie izolacja wodochronnazostała przebita ! powinny być dodatkowo uszczelnione, tak jak miejsca przebić, zakończenia warstw hydroizolacyjnych, np.w obrębie progów drzwiowych ! powinnybyć wykonane w sposób uniemożliwiający ewentualny okresowy wyciek nagromadzonejna posadzce wody.4.6.2.Pytania sprawdzająceOdpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.1.Jakie wymagania powinna spełniać hydroizolacja tarasu?2.W jaki sposób wykonuje się izolację wodochronną tarasu?3.Czym różnią się sposoby zazielenia dachów zielonych?4.Z jakich warstw składa się dach zielony?5.Co to są i gdzie się stosuje dachy zielone odwrócone?6.Co to są pomieszczenia  mokre ?7.Jakie są rodzaje zabezpieczeń wodochronnych pomieszczeń  mokrych ?8.W jaki sposób wykonuje się zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń  mokrych ?9.Jakie miejsca w pomieszczeniach  mokrych wymagają szczególnego zabezpieczenia?10.Jakie są zasady wykonywania izolacji z pap termozgrzewalnych? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego33 4.6.3.wiczeniawiczenie 1Wykonaj izolację wodochronną tarasu zgodnie z dokumentacją budowlaną otrzymanąod nauczyciela.Sposób wykonania ćwiczeniaAby wykonać ćwiczenie powinieneś:1) zorganizować stanowisko pracy,2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia  plan zapisać w zeszycie,3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,4) zapoznać się z dokumentacją,5) dobrać materiały izolacyjne i pomocnicze do wykonania izolacji,6) dobrać narzędzia i sprzęt do wykonania robót,7) przetransportować materiały i dokonać ich składowania na stanowisku pracy,8) sprawdzić jakość podłoża,9) przygotować podłoże pod izolację wodochronną tarasu,10) wykonać izolację według dokumentacji,11) sprawdzić i ocenić jakość wykonanej pracy, usunąć ewentualne usterki,12) zastosować racjonalnie materiał oraz określić sposób zagospodarowania odpadówpowstałych podczas wykonywania izolacji,13) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia,14) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia,15) zaprezentować efekty swojej pracy,16) dokonać samooceny pracy,17) uporządkować stanowisko pracy.Wyposażenie stanowiska pracy:- dokumentacja budowlana,- przyrządy pomiarowe, narzędzia i sprzęt do robót izolacyjnych,- materiały izolacyjne i pomocnicze do wykonania izolacji,- plansze poglądowe dotyczące izolacji tarasów i dachów zielonych,- literatura.wiczenie 2Wykonaj izolację wodochronną dachu zielonego zgodnie z dokumentacją budowlanąotrzymaną od nauczyciela.Sposób wykonania ćwiczeniaAby wykonać ćwiczenie powinieneś:1) zorganizować stanowisko pracy,2) zaplanować przebieg wykonania ćwiczenia  plan zapisać w zeszycie,3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,4) zapoznać się z dokumentacją,5) dobrać materiały izolacyjne i pomocnicze do wykonania izolacji,6) dobrać narzędzia i sprzęt do wykonania robót,7) przetransportować materiały i dokonać ich składowania na stanowisku pracy,8) sprawdzić jakość podłoża, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego34 9) przygotować podłoże pod izolację dachu zielonego,10) wykonać izolację według dokumentacji,11) sprawdzić i ocenić jakość wykonanej pracy, usunąć ewentualne usterki,12) zastosować racjonalnie materiał oraz określić sposób zagospodarowania odpadówpowstałych podczas wykonywania izolacji,13) sporządzić w zeszycie notatkę z przeprowadzonego ćwiczenia,14) sformułować wnioski z realizacji ćwiczenia,15) zaprezentować efekty swojej pracy,16) dokonać samooceny pracy,17) uporządkować stanowisko pracy.Wyposażenie stanowiska pracy:- dokumentacja budowlana,- przyrządy pomiarowe, narzędzia i sprzęt do robót izolacyjnych,- materiały izolacyjne i pomocnicze do wykonania izolacji,- plansze poglądowe dotyczące izolacji tarasów i dachów zielonych,- literatura.wiczenie 3Wykonaj izolację poziomą w pomieszczeniu  mokrym zgodnie z dokumentacjąbudowlaną otrzymaną od nauczyciela [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum