[ Pobierz całość w formacie PDF ]
.KONRADDxwigam ci.MASKA 16Przystrajasz mnie.Wdziewasz na mnie larw marmuru, larw sztuki - jak chcesz, i mniedusisz, mnie dawisz, zabijasz.KONRADWic jesteS niczym.MASKA 16Nie jestem tak atwo uchwytny.84 KONRADOtoSmy równi.MASKA 16A teraz skwapliwie wycigasz ku mnie rk, gdy si otaczam tajemniczoSci.Bo t tajemnicchcesz ze mnie wycign.KONRADMasz j.Miej i idx z ni lub zosta.Uznam j i bd j szanowa.Zgadn j sam, jeSli jest.Ae jest, o tym wiem mimo ciebie - z logiki zaoenia, z logiki artyzmu.I teraz oto uwa, eodkryem tobie czS rzeczy, którym nie przypatrywaeS si wprzód.MASKA 16No tak.- Ale to znaczy.KONRADCo?MASKA 16MySlenie.KONRADDla mnie mySlenie jest powietrzem.MASKA 16Do lotu!KONRADDo lotu!MASKA 16Wic ty duch lotny.KONRADRozwin skrzyda - lecie w lot,jak orli lotny duch,nad skay, paScie, lasy,w tczowe krasy chmur,jak lotny puch.Do nieSmiertelnych zotych wrót.Ach, wiecznie tam,gdzie nie dolata nikt,lecie tsknos mi zmusza,gdzie w raj.ten obiecanyprzykuj mnie kajdany.85 MASKA 16A jakie to kajdany?KONRADDUSZA.- - - - - - - - - - - - - - - -Przepada poza Scian a boku;ju nowa dotrzymuje kroku,ju nowa koo niego kry,Sledzc, gdzie Konrad mySl dy.KONRADCo mnie obchodzi przede wszystkim mój naród? Co mnie obchodzi jego historia i jegoplotki? Tak, plotki.Bo ostatecznie wszystko, co wam daje wasza poezja, jest plotk, z którsi nie walczy.Poezje uwaaj u was jako póprawdy, jako rzecz, w któr si nie wierzy,której si nie ufa, na której si nie polega.Poezja zaS jest artyzmem.ZaS artyzm ma swojlogik i nieodwoalnoS i jest ca prawd, jeSli jest.Inna zaS prawda jest niepotrzebn.MASKA 17Odbiegasz, od czegoS zacz.KONRADNie odbiegam od niczego, zwaszcza od tego, com zacz, jeSli mysi moj snuj logiczniewaSnie z tego, com zaczyna.MASKA 17MówieS o narodzie.KONRADNie obchodzi mnie nic wasz naród, bo ten wasz naród nie jest waszym narodem.Zgoda waszai zgodnoS wasza jest ju dla was niedoScig, wic std uznajecie j tak skwapliwie w tejwaszej poezji.Na co wam zgoda potrzebna? Jedynie niezgoda z was co jeszcze wytwarza, zwas, którzy jesteScie niczym, niczym, niczym.MASKA 17To przykre.KONRADTo tylko przykre? To Smier dla inteligentnego czowieka! A dla was to tylko przykre.PowinniScie mnie zabi, zabi.A wy westchniecie, e to przykre.MASKA 17Zabijasz si sam.KONRADZabijam si sam.Ale i to wszystko bdzie za póxno.RwiadomoS przysza ju wprzódy -wprzódy.A kto mi j odbierze?!86 MASKA 17Nie ja.KONRADNie ty.- Nikt.RwiadomoS ta jest artystyczna, logiczna w swoim artyzmie i nieodwoalna.Jest sama ze siebie.Ja j tylko odkrywam.Ja tylko j poznaj, t, co jest, j: TAJEMNIC.Jniezgadnion, j wielk.MASKA 17Kto to ma do siebie bra?KONRADKto? Nikt.Najlepiej nikt.A przede wszystkim niech nie bierze ten, kto si nie poczuwa doniczego i jest spokojny.MASKA 17Takich nie ma.KONRADA waSnie, e takich nie ma.Wszyscy s czujcy, czujcy, wiedzcy.Ju ich widz, ju ichznam.Wszyscy s przewidujcy, zgaduj, poznali, pogbili dusz narodow i ju j wzilidla siebie, ju ona ich i dla nich.Niech yje partia.MASKA 17Dopiero mówieS przeciw partii.KONRADA có ty mySlisz, e ja nie jestem parti?MASKA 17A wic reprezentujesz j sam jeden.KONRADNie - i tak.MASKA 17I to nazywasz logiczne.KONRADNastpstwo rzeczy jest logiczne - i to jest ode mnie niezalene.Ja je odkrywam.Ja je tropi.Inieraz jasnowidz.I wtedy przeraam si jego bezwzgldnoSci artystyczn: piknem, którerównoczeSnie czuj.- A ci, co za tym id, co j tworz, ci nie widz nic dalej.MASKA 17Tak ci si zdaje.KONRADA waSnie dlatego, e mySl, e tak mnie si zdaje.87 MASKA 17No, wic komu?KONRADMnie si zdaje.? Nie mnie, nie mnie.Ale tak jest, tak jest poza mn i poza wami - e to snaukowe pewniki, to co w artyzmie i poezji odkrywam.A naukowe pewniki wszak dla was sistotne? - - e mniejsza o to, czym jestem ja i co si ze mn stanie lub z moimi dzieami, alee ten mój kady krok, to jest krok ku.MASKA 17Rmierci?!!KONRAD.Tak.- - - - - - - - - - - - - - - - - -Zaledwo za ni drzwi zapadn,gdy nowa wesza z min skadn.KONRADCo jakie par staj lat.co wiek, co.zjawia si czowiek, który nie moe znieS tego, co jest.MASKA 18Czego?KONRADNiewoli.MASKA 18Niewoli narodu.KONRADNie.- Niewoli narodowoSci.MASKA 18Co?!KONRADNiewoli narodowoSci.Wy chcecie ze mnie uczyni niewolnika.MASKA 18Czego?KONRADPatriotyzmu.MASKA 18Ha!?88 KONRAD Dlaczego wy macie poczucie niewoli i poddania, i ulegoSci, a ja nie? Dlaczego wyczujecie si poddani i w jarzmie, a ja nie? Czy wy nie macie duszy?MASKA 18Ha!?KONRADCzy wy nie macie duszy? Nie wiecie, co to jest dusza, si, która jest tym, czym chce, i niejest tym, czym nie chce.Dusza, która jest nieSmiertelna i pochodzi od Boga, a wy mówicie, ej znacie, i zatracacie jej boskoS, zatrzymujc ambicj, a Jej nie macie.Ni nie jesteScie.Bomie j i nie by ni: to nielogiczne.Wy Spicie [ Pobierz całość w formacie PDF ]

Archiwum 

6.php") ?>